جهش تولید | یک‌شنبه، ۲۸ دی ۱۳۹۹

هشت - نمایش محتوی صفحات ویژه

 

 

هشت

السلام ای حضرت سلطان عشق
یا علی موسی الرضا ای جان عشق
السلام ای بهر عاشق سرنوشت
السلام ای تربتت باغ بهشت