شيخ فضل الله نوري

اين عمليات كه با شيوه غيركلاسيك در تاريخ 25 ارديبهشت ماه 1360 صورت گرفت ، منجر به 2 كيلومتر پيشروي و تسخير تپه هاي مدن در محور شهيد موذني در شمال آبادان – كه دشمن از آن براي ديده باني بهره مي برد – گرديد . در اين حمله سپاه و ارتش به ميزان نيروي برابر ، شركت كردند و موفق به انهدام و غنيمت گرفت 15 دستگاه تانك و هلاكت واسارت 170 تن از قواي دشمن شدند . 

خلاصه گزارش عملیات :
نام عمليات : شيخ فضل الله نوري 
زمان اجرا : 25/2/1360 
مكان اجرا : جبهه جنوبي جنگ – تپه هاي مدن و شهيد موذني در شمال منطقه آبادان 
تلفات دشمن : 170 كشته ، اسير و زخمي 
ارگان هاي عمل كننده : سپاه و ارتش 
اهداف عمليات : انهدام توان دشمن در محور شهيد موذني