جهش تولید | شنبه، ۱۰ آبان ۱۳۹۹

رونمایی از بزرگترین خط تولید داروی ضد کرونا در گیلان - نمایش محتوی صفحات ویژه

 

 

رونمایی از بزرگترین خط تولید داروی ضد کرونا در گیلان

رونمایی از بزرگترین خط تولید داروی ضد کرونا در گیلان

 

اعظم سائدی

حسین زحمتکش

مهرانگیز طهماسبی