اقتصاد مقاومتی؛ تولید - اشتغال | شنبه، ۲۸ مرداد ۱۳۹۶

جدول پخش هفتگی تلویزیون

 

 

جدول پخش پخش هفتگی تلوبریون

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
سینمایی 00:30
سریال لیسانسیه ها (تکرار) 03:25
روح الغزل 04:10
نیایش و اذان صبح 04:45
سرزمین سبز 05:15
مستند من نباید زنده بمانم 05:25
مستند طنز پیشگان 06:05
دریاها و اقیانوسها 07:00
سریال لیسانسیه ها (تکرار) 10:05
مستند هیرکان 12:25
نیایش و اذان ظهر 13:00
سینمایی 14:00
نگاه باران 16:45
مستند قلعه رودخان 18:45
نماز آدینه 19:25
اخبار گیلان و اذان مغرب 20:00
سینما پشت پرده 22:30
موسیقی تصویر 22:50
اخبار شبانگاهی 23:00
نگاه باران 23:20
سریال لیسانسیه ها 23:30