اقتصاد مقاومتی؛ تولید - اشتغال | دوشنبه، ۵ تیر ۱۳۹۶

جدول پخش هفتگی تلویزیون

 

 

جدول پخش پخش هفتگی تلوبریون

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
بسته گردشگری 01:15
سریال قلبهای شکسته (تکرار) 02:15
مجموعه پلیس قضایی 02:50
دلنواران 03:35
نیایش و اذان صبح 03:50
سرزمین سبز 04:20
حدیث سرو 04:40
مستند ریمیر در سرزمین شمالی 05:20
شکار لحظه ها 06:05
بسته گردشگری 07:00
سینمایی 08:10
پیام آموزشی کودکان 09:20
انیمیشن افسانه موزه ها 09:30
سریال در حاشیه (تکرار) 10:05
مستند بومی 12:25
نیایش و اذان ظهر 13:00
سینمایی 14:00
عروسکی آقاجون 15:35
انیمیشن افسانه های ملل 15:55
کاوش 16:20
یک نگاه 16:40
سریال در حاشیه 18:30
اخبار گیلان و اذان مغرب 20:00
سینمایی 21:25
سینما پشت پرده 22:30
موسیقی تصویر محلی 22:50
اخبار شبانگاهی 23:00
نگاه باران 23:25
سینمایی 23:30