جهش تولید | جمعه، ۱۶ خرداد ۱۳۹۹

جدول پخش هفتگی تلویزیون

 

 

جدول پخش پخش هفتگی تلوبریون

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
سینمایی 00:00
مستند هیرکان 01:30
سریال شمعدونی 02:10
مستند 03:00
دل افروزان 03:30
باران رحمت 04:00
سخنرانی مذهبی 05:30
دعای ندبه 06:05
تکرار سریال دلدادگان 07:00
مستندجاسوسی در حیات وحش 08:00
انیمیشن 08:50
تالشونه 09:00
سریال شمعدونی 11:15
باران رحمت 13:00
مستند چهار سوی علم 14:30
سینمایی 15:00
مستند 16:30
اخبار گیلان 20:00
باران رحمت 20:40
در مسر توسعه (زنده) 21:40
اخبار شبانگاهی 23:00