اقتصاد مقاومتی؛ تولید - اشتغال | چهارشنبه، ۳ خرداد ۱۳۹۶

جدول پخش هفتگی تلویزیون

 

 

جدول پخش پخش هفتگی تلوبریون

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
صلوات خاصه 01:00
بسته گردشگری 01:15
سریال غیر علنی (تکرار) 02:10
مستند خارجی 02:50
مجموعه پلیس قضایی 03:25
نیایش و اذان صیح 04:05
سخنرانی مذهبی 04:35
مستند ریمیر در سرزمین شمالی 05:15
شکار لحظه ها 06:05
بسته گردشگری 07:00
موسیقی تصویر 08:00
پیام آموزشی کودکان 09:20
انیمیشن افسانه موزه ها 09:30
سریال در قصه ها زندگی می کنند 10:05
مستند بومی 12:25
نیایش و اذان ظهر 13:00
سینمایی 14:00
اتوبوس شادی 15:50
انیمیشن افسانه های ملل 16:10
کاوش 16:20
یک نگاه 16:45
سریال در قصه ها زندگی می کنند 18:30
اذان مغرب و اخبار گیلان 20:00
سینما پشت پرده 22:30
اخبار شبانگاهی 23:00
نگاه باران 23:20
سینمایی 23:30