رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

جدول پخش هفتگی تلویزیون

 

 

جدول پخش پخش هفتگی تلوبریون

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
ترتیل قرآن 04:10
نیایش و اذان صبح 05:20
چهل برگ 09:00
چهل برگ + برنامه کودک 16:00
سریال نام نداره (تکرار) 18:30
خانه ملت 19:00
اخبار گیلان و اذان مغرب 20:00
الاتی تی 21:30