جهش تولید | چهارشنبه، ۳۰ مهر ۱۳۹۹

جدول پخش هفتگی تلویزیون

 

 

جدول پخش پخش هفتگی تلوبریون

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
سینمایی 00:30
مستند 02:00
تکرار عطر ترنج 03:00
ترتیل قران 03:35
باران رحمت 04:50
حدیث سرو 05:10
مستند 06:05
صبح بخیر گیلان ( زنده) 07:00
عطر ترنج 08:00
خانه مهر (زنده) 10:00
گشت ویژه 11:00
باران رحمت 11:50
تکرار هلاچین 12:20
ایینه تلاش 14:30
سینمایی 15:00
باران رحمت 17:40
اخبار گیلان 20:00
سلام دکتر 20:30
هلاچین (زنده) 21:30
بارانه 22:40
اخبار شبانگاهی 23:00