اقتصاد مقاومتی؛ تولید - اشتغال | پنج‌شنبه، ۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

جدول پخش هفتگی تلویزیون

 

 

جدول پخش پخش هفتگی تلوبریون

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
صلوات خاصه 01:00
بسته گردشگری 01:15
سریال در حاشیه (تکرار) 02:35
مستند 5 03:25
سریال مامور انتقال (تکرار) 03:55
نیایش و اذان صیح 04:50
تفسیر موضوعی قرآن 05:20
نشانه ها 05:50
من نباید زنده بمانم 06:10
سینمایی 08:10
اتوبوس شادی 09:15
انیمیشن پهلوانان 09:30
سریال در حاشیه (تکرار) 10:05
نیایش و اذان ظهر 13:00
مستند بومی 13:25
سینمایی 14:00
اتوبوس شادی 15:40
سریال مامور انتقال 16:10
سریال در حاشیه (تکرار) 18:30
اذان مغرب و اخبار گیلان 20:00
سینمایی 21:20
مستند بومی 22:30
اخبار شبانگاهی 23:00
سلامت باشید 23:20
سینمایی 23:30