اقتصاد مقاومتی؛ تولید - اشتغال | سه‌شنبه، ۹ خرداد ۱۳۹۶

جدول پخش هفتگی تلویزیون

 

 

جدول پخش پخش هفتگی تلوبریون

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
دلنواران 01:05
مستند سرزمین گیل 01:40
سریال قلبهای شکسته (تکرار) 02:15
نسیم سحری 03:00
ترتیل قرآن کریم 04:25
کیمیای سعادت 05:35
سریال در حاشیه 06:05
مستند سرزمین گیل 06:40
تفسیر قرآن 07:35
دلنوازان 08:05
انیمیشن 08:45
سریال در حاشیه 10:05
مستند بازگشت پرنده مهاجر 12:20
احکام 12:40
قرآن و اذان ظهر 13:05
کیمیای سعادت 14:00
ترتیل قرآن کریم 14:35
سینمایی 15:35
سریال در حاشیه 18:25
اخبار گیلان 19:00
ماه مهربانی 19:30
سریال قلبهای شکسته 22:00
موسیقی تصویر محلی 22:50
اخبار شبانگاهی 23:00
نگاه باران 23:25
سینمایی 23:30