جهش تولید | جمعه، ۱۴ آذر ۱۳۹۹

جدول پخش هفتگی تلویزیون

 

 

جدول پخش پخش هفتگی تلوبریون

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
سینمایی 00:30
مستند 02:00
سریال گیلوا 03:00
حدیث سرو 04:50
باران رحمت 05:25
دعای ندبه 06:05
می گیلان 07:00
سریال گیلوا 08:00
انیمیشن 08:50
باران رحمت 11:50
ایینه تلاش 12:20
تکرار هلاچین 12:55
تکرار تکاپو 14:30
سینمایی 15:00
انیمیشن 16:30
باران رحمت 17:25
اخبار گیلان 20:00
سلام دکتر 20:30
سوزه رخون 21:00
اخبار شبانگاهی 23:00
سریال باج 23:15