رونق تولید ملی | شنبه، ۳ اسفند ۱۳۹۸

جدول پخش هفتگی تلویزیون

 

 

جدول پخش پخش هفتگی تلوبریون

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
سینمایی 00:30
آبی وحشی 02:00
سریال در چشم باد 02:50
جنگل دوستی(تکرار) 03:30
دل افروزان 03:45
باران رحمت 05:25
مستند بومی 06:25
انیمییشن 06:50
سریال در چشم باد 08:00
با ورزش (زنده) 09:30
سریال آپارتمان نشین ها 11:00
هشتک جوونی( باز پخش) 11:35
باران رحمت 12:10
در مسر توسعه(تکرار) 12:55
سینمایی 14:00
حرف اخر 17:25
باران رحمت 17:55
حرف اخر 19:40
اخبار گیلان 20:00
با ورزش (زنده) 21:30
اخبار شبانگاهی 23:00
باهم 23:15
سریال در چشم باد 23:25