اقتصاد مقاومتی؛ تولید - اشتغال | شنبه، ۳۱ تیر ۱۳۹۶

جدول پخش هفتگی تلویزیون

 

 

جدول پخش پخش هفتگی تلوبریون

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
سینمایی 00:30
مستند ایران گرد 01:35
سریال فراری از قصر (تکرار) 02:15
دلنوازان 03:35
نیایش و اذان صبح 03:50
سرزمین سبز 04:25
حدیث سرو 04:35
مستند پرواز در زمین 05:15
شکار لحظه ها 06:05
شوخی کردم 07:00
برنامه های کودکان 09:05
سریال فراری از قصر (تکرار) 10:05
مستند بومی 12:25
نیایش و اذان ظهر 13:00
سینمایی 14:00
برنامه های کودکان (تکرار) 15:35
نگاه باران 16:45
نماز آدینه 19:25
اخبار گیلان و اذان مغرب 20:00
سینما پشت پرده 22:30
موسیقی تصویر 22:50
اخبار شبانگاهی 23:00
نگاه باران 23:25
سریال فراری از قصر 23:30