اسامی برندگان کوی دوست

نام برنامه : کوی دوست
  •  

 

توضیحات :

تهیه کننده:  آقای لطیفی

1- زهرا حسن پور از لاهیجان

2- فاطمه حسن زاده از رشت

3- محمد حسین محمد علیپور از رشت

4- مهدی رحمانی از رضوانشهر

5- رسول قربانی

6- سهراب قیصری از رشت

7- اسحاق لطفی از رشت

8- زهرا آقابیگی از رشت

9- سمانه شمیم از رشت

10- ترمه سعادت از رشت

11- حسن نجفی از اشکورات

12- ابراهیم فتوحی

13- موسی حسن نیا حسن سرایی از رودسر

14- ربابه معلودی از انزلی