پخش زنده تلویزیون

 

جواب‌های شاخه ای نویسنده تاریخ

زمانبندی پخش برنامه‌های امروز
 • 23:30

  سریال لیسانسیه ها پنج شنبه 55 دقیقه

 • 00:25

  دیار من گیلان 5 دقیقه

 • 00:30

  سینمایی 90 دقیقه

 • 02:00

  سریال خانه پدری 2 25 دقیقه

 • 02:25

  مستند گیلان گشت 40 دقیقه

 • 03:05

  مستند حیات جانوری 20 دقیقه

 • 03:25

  سریال لیسانسیه ها (تکرار) 45 دقیقه

 • 04:10

  روح الغزل 35 دقیقه

 • 04:45

  نیایش و اذان صبح 10 دقیقه

 • 04:55

  دلنوازان 15 دقیقه

 • 05:10

  دعای ندبه 55 دقیقه

 • 06:05

  مستند حوادث واقعی 55 دقیقه

 • 07:00

  دریاها و اقیانوسها 50 دقیقه

 • 07:50

  مهتاب شبان (تکرار) 75 دقیقه

 • 09:05

  انیمیشن 60 دقیقه

 • 10:05

  سریال لیسانسیه ها (تکرار) 60 دقیقه

 • 11:05

  منتخب خانه مهر 90 دقیقه

 • 12:35

  مستند بومی 25 دقیقه

 • 13:00

  نیایش و اذان ظهر 25 دقیقه

 • 13:25

  زیارت آل یاسین 35 دقیقه

 • 14:00

  سینمایی 100 دقیقه

 • 15:40

  انیمیشن پهلوانان 80 دقیقه

 • 17:00

  اخبار ناشنوایان 30 دقیقه

 • 17:30

  منتخب خانه پدری 2 90 دقیقه

 • 19:00

  مستند آب و حیات 60 دقیقه

 • 20:00

  اخبار گیلان و اذان مغرب 40 دقیقه

 • 20:40

  ساعت فوتبال + فوتبال سپیدرود رشت - پیکان 130 دقیقه

 • 22:50

  موسیقی تصویر 10 دقیقه

 • 23:00

  اخبار شبانگاهی 20 دقیقه

 • 23:20

  نگاه باران

 • 23:30

  سریال لیسانسیه ها