پخش زنده تلویزیون

 

جواب‌های شاخه ای نویسنده تاریخ

زمانبندی پخش برنامه‌های امروز
 • 23:25

  باهار فروشان پنج شنبه 65 دقیقه

 • 00:30

  سینمایی 90 دقیقه

 • 02:00

  سفره گیلانی 10 دقیقه

 • 02:10

  فوتبال ملوان - استقلال اهواز (تکرار) 80 دقیقه

 • 03:30

  راهیان نور 10 دقیقه

 • 03:40

  مستند 20 دقیقه

 • 04:00

  سریال آب پریا (تکرار) 40 دقیقه

 • 04:40

  موسیقی تصویر 5 دقیقه

 • 04:45

  قند پهلو 45 دقیقه

 • 05:30

  نیایش و اذان صبح 25 دقیقه

 • 05:55

  ترنم صبحگاهی 10 دقیقه

 • 06:05

  موسیقی تصویر 10 دقیقه

 • 06:15

  سریال ما فرشته نیستیم (تکرار) 45 دقیقه

 • 07:00

  انیمیشن گلستان سرزمین من 15 دقیقه

 • 07:15

  انیمیشن عروسکی 15 دقیقه

 • 07:30

  ترنم بهاری (تکرار) 90 دقیقه

 • 09:00

  انیمیشن 75 دقیقه

 • 10:15

  موسیقی تصویر 5 دقیقه

 • 10:20

  سریال آب پریا 40 دقیقه

 • 11:00

  تی تی ناز 85 دقیقه

 • 12:25

  سریال جایزه (تکرار) 40 دقیقه

 • 13:05

  نیایش و اذان ظهر 25 دقیقه

 • 13:30

  سفره گیلانی 10 دقیقه

 • 13:40

  سرودهای محلی گیلان 20 دقیقه

 • 14:00

  سینمایی (تکرار) 90 دقیقه

 • 15:30

  مستند هیرکان 30 دقیقه

 • 16:00

  انیمیشن 80 دقیقه

 • 17:20

  مسابقه فرمانده 60 دقیقه

 • 18:20

  مسابقه شکوفه های ساحلی (زنده) 35 دقیقه

 • 18:55

  سریال جایزه 35 دقیقه

 • 19:30

  نیایش و اذان مغرب 30 دقیقه

 • 20:00

  اخبار گیلان 30 دقیقه

 • 20:30

  دیلمان بهشت نیاکان 30 دقیقه

 • 21:00

  موسیقی تصویر 15 دقیقه

 • 21:15

  ترنم بهاری 85 دقیقه

 • 22:40

  سریال ما فرشته نیستیم

 • 23:25

  باهار فروشان