اقتصاد مقاومتی؛ تولید - اشتغال | چهارشنبه، ۳ خرداد ۱۳۹۶

جدول پخش هفتگی رادیو

 

 

جدول پخش هفتگی رادیو

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
اخبار سراسری 00:00
شبهای ایران 00:30
آوای کتاب 02:30
افق روشن 04:00
قند پارسی 04:30
مراسم اذان صبح 05:15
ترتیل قرآن کریم 05:30
اخبار فارسی استان 06:30
اخبار سراسری 08:00
بخش پیام 08:35
گلبانگ حضور 08:45
اخبار فارسی استان 10:00
پنج ترانه 10:05
بخش پیام 10:25
اخبار گیلکی استان 12:30
psa آنونس برنامه 12:40
اخبار سراسری 14:00
بخش پیام 14:45
اخبار گیلکی استان 16:00
بخش پیام 16:10
مسابقه شهر به شهر 18:30
زیارت خاصه امام رضا 20:58
اخبار سراسری 21:00
نمایش 22:00
افق روشن 22:30
شبانه 23:00