جهش تولید | جمعه، ۹ آبان ۱۳۹۹

جدول پخش هفتگی رادیو

 

 

جدول پخش هفتگی رادیو

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
شبهای ایران 00:31
مضراب شب 02:00
نگارسنان 02:25
نمایش 02:30
کوثر سخن 04:00
دین زندگی 04:10
اخبار سراسری 08:00
لبخند ایرانی 09:00
اخبار سراسری 14:00
درس های از قران 15:00
صدای سخن 15:30
گنجینه 17:35
کوثر سخن 17:45
اذان مغرب 18:06
دین زندگی 18:25
مسابقه شهر به شهر 18:30
مضراب شب 18:31
قند عسل 19:00
اخبار 60 ثانیه 21:00
تالشونه 21:01
نمایش 22:31