جهش تولید | دوشنبه، ۲۳ تیر ۱۳۹۹

جدول پخش هفتگی رادیو

 

 

جدول پخش هفتگی رادیو

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
اخبار سراسری 00:00
مضراب شب 02:00
نگارسنان 02:25
نمایش 02:30
دین زندگی 03:30
زمزمه های عارفانه 03:35
مراسم اذان صبح 03:50
ترتیل قران 04:10
اوای کتاب 05:00
فرهنگ گیلان 05:30
ایستگاه ترانه 06:05
اخبار 60 ثانیه 07:00
اخبار سراسری 08:00
ایستگاه ترانه 09:30
اخبار گیلان 10:00
ایینه زندگی 10:30
پیام گیلان 11:15
اخبار 60 ثانیه 11:30
دریچه 11:31
اخبار گیلکی 12:30
اخبار سراسری 14:00
گلستان قران 15:00
سبزه اوخان 15:30
اخبار گیلان 16:00
اخبار 60 ثانیه 18:00
گیلانه 18:01
مسابقه شهر به شهر 19:30
اخبار 60 ثانیه 20:00
مضراب شب 20:01
اذان مغرب 20:45
اخبار سراسری 21:00
نمایش 22:00
شبانه 23:00