جهش تولید | پنج‌شنبه، ۱۴ اسفند ۱۳۹۹

جدول پخش هفتگی رادیو

 

 

جدول پخش هفتگی رادیو

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
دین زندگی 00:25
نمایش 03:00
زمزمه های عارفانه 05:30
اخبار سراسری 08:00
ایستگاه ترانه 09:30
اخبار گیلان 10:00
خبر 60 ثانیه 11:30
اخبار گیلکی 12:30
صدا مردم 13:00
اخبار سراسری 14:00
شما بپرسید 15:00
اخبار گیلان 16:00
التماس دعا 17:00
مسابقه شهر به شهر 19:00
سی شب با سردار 20:00
خبر 60 ثانیه 21:00
نمایش 22:30