اقتصاد مقاومتی؛ تولید - اشتغال | چهارشنبه، ۷ تیر ۱۳۹۶

جدول پخش هفتگی رادیو

 

 

جدول پخش هفتگی رادیو

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
اخبار سراسری 00:00
شبهای ایران 00:30
آوای کتاب 02:30
سبزه اوخان 03:00
مراسم اذان صبح 04:00
ترتیل قرآن کریم 04:15
قند پارسی 04:45
ایستگاه خطر 05:00
اخبار سراسری 08:00
بخش پیام 08:35
اخبار فارسی استان 10:00
پنج ترانه 10:05
بخش پیام 10:25