اقتصاد مقاومتی؛ تولید - اشتغال | پنج‌شنبه، ۳۰ شهریور ۱۳۹۶

جدول پخش هفتگی رادیو

 

 

جدول پخش هفتگی رادیو

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
اخبار سراسری 00:00
شبهای ایران 00:30
آوای کتاب 02:30
سبزه اوخان 03:00
مراسم اذان صبح 04:00
ترتیل قرآن کریم 04:15
قند پارسی 04:45
اخبار سراسری 08:00
بخش پیام 08:35
اخبار فارسی استان 10:00
پنج ترانه 10:05
بخش پیام 10:25
psa آنونس برنامه 12:40
زمزم نیاز - مراسم اذان ظهر 12:45
قند پارسی 13:45
اخبار سراسری 14:00
بخش پیام 14:45
اخبار گیلکی استان 16:00
بخش پیام 16:10
صدای ساحل به همراه اذان مغرب 19:00
اخبار سراسری 21:00
نمایش 22:00
دعای کمیل 22:30
شبانه 23:00