جهش تولید | سه‌شنبه، ۱۱ آذر ۱۳۹۹

جدول پخش هفتگی رادیو

 

 

جدول پخش هفتگی رادیو

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
شبهای ایران 00:31
مضراب شب 02:00
نگارسنان 02:25
کوثر سخن 04:00
دین زندگی 04:10
اخبار سراسری 08:00
اخبار گیلان 10:00
ایینه زندگی 10:30
اخبار 60 ثانیه 11:30
برای فردا 12:16
اخبار گیلکی 12:30
اخبار سراسری 14:00
شما بپرسید 15:00
اخبار گیلان 16:00
گنجینه 17:35
کوثر سخن 17:45
اخبار 60 ثانیه 18:00
اذان مغرب 18:06
دین زندگی 18:25
مضراب شب 18:31
اخبار 60 ثانیه 19:00
مسابقه شهر به شهر 20:30
اخبار 60 ثانیه 21:00
تالشونه 21:01
شبهای فیروزه ای 21:29