اقتصاد مقاومتی؛ تولید - اشتغال | یک‌شنبه، ۵ فروردین ۱۳۹۷

فرکانس هاي پخش صدا

 

 

فرکانس هاي پخش رادیو

فرکانس هاي پخش صدا

فرستنده هاي ا ف . ا م ايستگاه زيبا كنار
105 MHz راديو پيام 101 MHz راديو قرآن 89 MHz راديوجوان
فرستنده هاي ا ف . ا م ايستگاه آزادگان رشت
107.7MHz راديو ورزش 104.1MHz راديو معا رف 100.6MHz راديو فرهنگ 95 MHz راديو گيلان
 
 

فرکانس شبکه باران بر روی ماهواره

نام ماهواره موقعیت مداری فركانس MHz S R  
Badr 5 (ايران ست ) 26 در جه شرقی - H(افقی) 12264 27500
     
فرستنده هاي راديويي موج متوسط ايستگاه كيا شهر

702 KHz برونمرزي

657 KHz راديو گيلان 1251 KHz راديو سراسری
فرستنده هاي ا ف . ا م ايستگاه زيبا كنار
89. MHz راديو جوان 97. MHz راديو معارف 95. MHz راديو استانی 101. MHz راديو قرآن 105. MHz راديو پيام
فرستنده هاي ا ف . ا م ايستگاه آزادگان رشت
93 . MHz راديو ورزش 99 . MHz راديو اقتصاد 103 . MHz راديو سلامت 107. MHz راديو فرهنگ
فرستنده هاي ا ف . ا م ايستگاه عطا كوه
88 . MHz راديو جوان 92 . MHz راديو ورزش 96 . MHz راديو معا رف 106. MHz راديو فرهنگ
شبكه هاي موجود بروي كانالها ي سامانه ديجيتال ايستگاه آزادگا ن رشت

CH40

CH46

راديو ايران (سراسري) راديو گيلان
راديو پيا م راديو برونمرزی (تالشی)
راديو جو ا ن  
راديو معا رف  
راديو قرآن  
راديو فرهنگ  
راديو سلا مت  
راديو ورزش  
راديو اقتصاد  
راديو تهرا ن  
رادیو آوا  
رادیو نمایش  
رادیو فصلی - رادیو تلاوت  
رادیو ندای اسلام (انگلیسی)  
رادیو آشنا  
رادیو عربی - رادیو گفتگو-
رادیو کتاب - دانش -تلاوت
 

 

 

 

مشاهده مشخصات و اطلاعات ماهواره ای رادیوهای برونمرزی

هاتبرد

فرکانس: 12437

سیمبل ریت: 29900

پلاریزاسیون: افقی

FEC: 3/5

مدولاسیون-کدینگ: DVBS2-8PSK

تمامی استودیوهای صدای برون مرزی

INTELSAT 902

فرکانس: 11555

سیمبل ریت: 30000

پلاریزاسیون: عمودی

FEC: 2/3

مدولاسیون-کدینگ: DVBS2-8PSK

تمامی استودیوهای صدای برون مرزی

EUTELSAT 3B

فرکانس: 11498

سیمبل ریت: 11852

پلاریزاسیون: عمودی

FEC: 3/4

مدولاسیون-کدینگ: DVBS/MPEG-2

تمامی استودیوهای صدای برون مرزی

IRANSAT - BADR 5

فرکانس: 123.3

سیمبل ریت: 27500

پلاریزاسیون: افقی

FEC: 3/4

مدولاسیون-کدینگ: DVBS/MPEG-2

تمامی استودیوهای صدای برون مرزی به غیر از استودیوی 12جواب‌های شاخه ای نویسنده تاریخ