اقتصاد مقاومتی؛ تولید - اشتغال | سه‌شنبه، ۳۱ مرداد ۱۳۹۶

سه رنگ پرچم (اتحاد ملی) - موسیقی

 

 

تولیدات موسیقی آرشیو موسیقی

نمایشگر دسته ای مطالب

انتخاب | شاعر : رحمت حقی پور
05:18
04:51
03:57
04:30
آرشیو خبرخوان

نمایشگر دسته ای مطالب

مدت: 04:28
مدت: 04:52
03:16
مدت: 05:46
05:06
مدت: 04:52
مدت: 04:21
مدت:4:54
مدت: 04:53
آرشیو خبرخوان

نمایشگر دسته ای مطالب

03:27
07:00
05:40
06:42
04:13
07:23
05:56
03:31
05:18
آرشیو خبرخوان

نمایشگر دسته ای مطالب

04:44
03:14
02:27
03:58
03:33
01:41
04:11| خواننده: محمدصادق عجم پور| شعر:...
خواننده: حمیدرضا پور | شعر: رحمت حقی پور...
04:05| خواننده: جعفر نصیری | تصویربرداری...
آرشیو خبرخوان

نمایشگر دسته ای مطالب

روز و شبان قطاره زندگی...
متن شعر تي نوم خوندنم دريا زنه...
متن شعر   ستاره آسمان...
متن شعر ستاره آسمان جور زنه...
متن شعر عزیزن یندکا دورمنده چاک...
متن شعر زندگي يه بيدين...
متن شعر زبان: گیلکی...
متن شعر تی دیله بال وپربدن /...
متن شعر علي پور حسن   ...
آرشیو خبرخوان

نمایشگر دسته ای مطالب

مدت: 05:21
مدت:04:46
مدت: 03:55
مدت: 04:35
مدت: 04:36
آرشیو خبرخوان

نمایشگر دسته ای مطالب

05:56
مدت: 06:50
مدت:04:00
مدت: 05:27
مدت:05:10
مدت: 04:34
آرشیو خبرخوان

نمایشگر دسته ای مطالب

مدت:02:50
مدت: 03:11
مدت: 3:24
مدت: 03:56
مدت : 02:33
مدت: 02:45
آرشیو خبرخوان

نمایشگر دسته ای مطالب آرشیو نظرات

نظرات مخاطبان

هنرمندان آرشیو

اشعار موسیقی آرشیو

متن شعر

 

گول به گول                                           گل به گل

تي خاك پوره شقايقه                                 خاكت پر از شقايق است

بي قراره هميشه                                     هميشه بي قرار است

اوني كي تي عاشقه                                  كسي كه عاشق توست

گوشه گوشه همه جا                                در گوشه و كنار همه جا

شهيدانه يادگار                                        يادگار شهيدان است

نها  تي سينه مييان                                  در سينه تو هست

تا كي چرخه روزگار                                 تا كه چرخ روزگار مي گردد

اوي وطن فدا ببم                                     اي وطن فداي

تي او نام پاكه  ره                                    نام پاكت شوم

بوگو مي جانه فادم                                   بگو تا جانم را فدايت كنم

تي ئي موشته خاكه ره                              براي يك مشت خاك پاكت

پا به پا يو دس بدس                                 هم قدم و دست در دست

تا دره امره نفس                                     تا نفس در بدن داريم

همديليم و همصدا                            همدل و همصدا هستيم

ئي ساييم تي دس فارس                                      در كنار هستيم

تا تو شادي بداري                                    تا كه تو شادي داشته باشي

دس بسر كونيم غما                                  غم ها را دور مي ريزيم

بريمي به آسمان                                      و به آسمان

تي سه رنگه پرچما                                  پرچم سه رنگ ما را مي افرازيم

اوي وطن فدا ببم                                     اي وطن فداي

تي او نام پاكه  ره                                    نام پاكت شوم

بوگو مي جانه فادم                                   بگو تا جانم را فدايت كنم

تي ئي موشته خاكه ره                              براي يك مشت خاك پاكت