اقتصاد مقاومتی؛ تولید - اشتغال | پنج‌شنبه، ۲۷ مهر ۱۳۹۶

زندگی دوست بدار - موسیقی

 

 

تولیدات موسیقی آرشیو موسیقی

نمایشگر دسته ای مطالب

انتخاب | شاعر : رحمت حقی پور
05:18
04:51
03:57
04:30
آرشیو خبرخوان

نمایشگر دسته ای مطالب

مدت: 04:28
مدت: 04:52
03:16
مدت: 05:46
05:06
مدت: 04:52
مدت: 04:21
مدت:4:54
مدت: 04:53
آرشیو خبرخوان

نمایشگر دسته ای مطالب

03:27
07:00
05:40
06:42
04:13
07:23
05:56
03:31
05:18
آرشیو خبرخوان

نمایشگر دسته ای مطالب

03:16
01:53
04:44
03:14
02:27
03:58
03:33
01:41
04:11| خواننده: محمدصادق عجم پور| شعر:...
آرشیو خبرخوان

نمایشگر دسته ای مطالب

وقتی  آفتاب واکونه  خو...
متن شعر گيلان تره قوربان تره...
روز و شبان قطاره زندگی...
متن شعر تي نوم خوندنم دريا زنه...
متن شعر   ستاره آسمان...
متن شعر ستاره آسمان جور زنه...
متن شعر عزیزن یندکا دورمنده چاک...
متن شعر زندگي يه بيدين...
متن شعر زبان: گیلکی...
آرشیو خبرخوان

نمایشگر دسته ای مطالب

مدت: 05:21
مدت:04:46
مدت: 03:55
مدت: 04:35
مدت: 04:36
آرشیو خبرخوان

نمایشگر دسته ای مطالب

05:56
مدت: 06:50
مدت:04:00
مدت: 05:27
مدت:05:10
مدت: 04:34
آرشیو خبرخوان

نمایشگر دسته ای مطالب

مدت:02:50
مدت: 03:11
مدت: 3:24
مدت: 03:56
مدت : 02:33
مدت: 02:45
آرشیو خبرخوان

نمایشگر دسته ای مطالب آرشیو نظرات

نظرات مخاطبان

اشعار موسیقی آرشیو

متن شعر

تی دیله بال وپربدن / کی بشه هرجا بموجه

بر دلت بال پروازی بده / تا که به هرگوشه ای گردش کند

هم خوشی اَمره شادمان / هم غمَ اَمره بسوجه

همراه با خوشی شاد شود / و با بد و خوب زندگي بسازد

ايته چوم خوابه زندگي / كي ناره هيچجور بهانه

زندگی اندازه يك چشم بستن است / كه هيچ بهانه اي ندارد

اون بوگذشته سالانه کی دِ / تی ور نمانه

حکایت آن سالیان رفته است / که دیگردر کنار تو نمی ماند

تو كي ا دو روزه عمرجه / داري نام و نيشاني

تو كه در اين دو روزه عمر / نام و نشاني داري بدان كي

هاچین بدس نامو / تی زندگانی

بدان که بیهوده بدست تو نیامده است / این زندگی

خودا عشقه مره تو اگه / تانی باقی بمانی

با عشق خدا تو اگر / بتوانی باقی بمانی

دِ تِره فرقی ناره / پیری یا كي جوانی

دیگر برایت فرقی نخواهد داشت / پیری و یا كه جوانی

تی درجکه بازه کون / نسیمَ کی راهدواره

پنجره ات رابگشا / نسیم در حال گذر است

بازم تماشا بوکون / بهار تی راه سر گول کاره

باز هم تماشا کن / بهار را که بر سرراهت گل میکارد

بیدین تی چومه مره / تی امروز و فردایه

با چشمهایت بنگر / امروز و فردایت را

به جا باور تی دیله دورون / شُکر خودایه

در درون دلت بجا بیاور / شکر خدای بزرگ را

تي ديل كي آئينه يه / سيوا جه هر كينه يه

دلت که آیینه است / دور از هر کینه و دشمنی است

عشقه مره زنده یه / در اَ زمانه

همواره با عشق زنده است / در این عصرو زمانه

غورصه یه دیمه بنه / کی ناامید شیطانه

غصه ها را کنار بگذار / که ناامید شیطان است

پیدا بوکون تی رایه / به هر نیشانه

راه خود را پیدا کن / به هر نشانه ای