اقتصاد مقاومتی؛ تولید - اشتغال | سه‌شنبه، ۳۱ مرداد ۱۳۹۶

رای ملت - موسیقی

 

 

تولیدات موسیقی آرشیو موسیقی

نمایشگر دسته ای مطالب

انتخاب | شاعر : رحمت حقی پور
05:18
04:51
03:57
04:30
آرشیو خبرخوان

نمایشگر دسته ای مطالب

مدت: 04:28
مدت: 04:52
03:16
مدت: 05:46
05:06
مدت: 04:52
مدت: 04:21
مدت:4:54
مدت: 04:53
آرشیو خبرخوان

نمایشگر دسته ای مطالب

03:27
07:00
05:40
06:42
04:13
07:23
05:56
03:31
05:18
آرشیو خبرخوان

نمایشگر دسته ای مطالب

04:44
03:14
02:27
03:58
03:33
01:41
04:11| خواننده: محمدصادق عجم پور| شعر:...
خواننده: حمیدرضا پور | شعر: رحمت حقی پور...
04:05| خواننده: جعفر نصیری | تصویربرداری...
آرشیو خبرخوان

نمایشگر دسته ای مطالب

روز و شبان قطاره زندگی...
متن شعر تي نوم خوندنم دريا زنه...
متن شعر   ستاره آسمان...
متن شعر ستاره آسمان جور زنه...
متن شعر عزیزن یندکا دورمنده چاک...
متن شعر زندگي يه بيدين...
متن شعر زبان: گیلکی...
متن شعر تی دیله بال وپربدن /...
متن شعر علي پور حسن   ...
آرشیو خبرخوان

نمایشگر دسته ای مطالب

مدت: 05:21
مدت:04:46
مدت: 03:55
مدت: 04:35
مدت: 04:36
آرشیو خبرخوان

نمایشگر دسته ای مطالب

05:56
مدت: 06:50
مدت:04:00
مدت: 05:27
مدت:05:10
مدت: 04:34
آرشیو خبرخوان

نمایشگر دسته ای مطالب

مدت:02:50
مدت: 03:11
مدت: 3:24
مدت: 03:56
مدت : 02:33
مدت: 02:45
آرشیو خبرخوان

نمایشگر دسته ای مطالب آرشیو نظرات

نظرات مخاطبان

هنرمندان آرشیو

اشعار موسیقی آرشیو

متن شعر
زبان: گیلکی برگردان فارسی
بیشتاوید ا پیامه
فرمایش  امامه
بکار بیگیر تی همته
میزان رای ملته
واستی کی دس به دس فادیم
همدیگر پوشت بیبیم
دوشمنان توطئه ره
همه ایته موشت بیبیم
باد مانستان دورایم
وارش امره بواریم
رای فادیم مجلس ره
ایران از نو بکاریم
بکار بیگیر تی همته
میزان رای ملته
موقع انتخاب
یعنی زمانه کشته
بدس بیگیر ایوارده
ایران سرنوشته
این پیام را بشنوید
که فرمایش امام است
عزم و همت خودتان را بکار بگیرید
میزان رای ملت است
باید دستهایمان به هم بدهیم
و پشت و پناه یکدیگر باشیم
برای توطئه دشمنان
همه با هم مشت باشیم
مثل باد برویم
و مثل باران بباریم
و به نمایندگان مجلس رای بدهیم
تا ایران اسلامی را دوباره بکاریم
عزم و همت خودتان را بکار بگیرید
میزان رای ملت است
زمان انتخابات
درست مثل کشت و کار است
یک بار دیگر بیایید بدست بگیرید
سرنوشت ایران را