اقتصاد مقاومتی؛ تولید - اشتغال | شنبه، ۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

تماشا داري - موسیقی

 

 

تولیدات موسیقی آرشیو موسیقی

نمایشگر دسته ای مطالب

05:18
04:51
03:57
04:30
05:17
05:42
04:55
آرشیو خبرخوان

نمایشگر دسته ای مطالب

مدت: 04:28
مدت: 04:52
03:16
مدت: 05:46
05:06
مدت: 04:52
مدت: 04:21
مدت:4:54
مدت: 04:53
آرشیو خبرخوان

نمایشگر دسته ای مطالب

03:27
07:00
05:40
06:42
04:13
07:23
05:56
03:31
05:18
آرشیو خبرخوان

نمایشگر دسته ای مطالب

03:33
01:41
04:11| خواننده: محمدصادق عجم پور| شعر:...
خواننده: حمیدرضا پور | شعر: رحمت حقی پور...
04:05| خواننده: جعفر نصیری | تصویربرداری...
03:58
02:17
04:25
03:48
آرشیو خبرخوان

نمایشگر دسته ای مطالب

متن شعر ستاره آسمان جور زنه...
متن شعر عزیزن یندکا دورمنده چاک...
متن شعر زندگي يه بيدين...
متن شعر زبان: گیلکی...
متن شعر تی دیله بال وپربدن /...
متن شعر علي پور حسن   ...
متن شعر   گول به...
متن شعر زبان: گیلکی...
متن شعر او زمان كه بي نشان...
آرشیو خبرخوان

نمایشگر دسته ای مطالب

مدت: 05:21
مدت:04:46
مدت: 03:55
مدت: 04:35
مدت: 04:36
آرشیو خبرخوان

نمایشگر دسته ای مطالب

05:56
مدت: 06:50
مدت:04:00
مدت: 05:27
مدت:05:10
مدت: 04:34
آرشیو خبرخوان

نمایشگر دسته ای مطالب

مدت:02:50
مدت: 03:11
مدت: 3:24
مدت: 03:56
مدت : 02:33
مدت: 02:45
آرشیو خبرخوان

نمایشگر دسته ای مطالب آرشیو نظرات

نظرات مخاطبان

هنرمندان آرشیو

اشعار موسیقی آرشیو

متن شعر

ديل چي تانه چاره خو عشقه مره                        دل چه مي تواند چاره گر عشقش باشد

تا كويه آواره خو عشقه مره                             تا كجا آواره باشد  با عشق خود

شب كه ستاره سوسو تويي                              شب كه ستاره سوسو مي زند تو هستي

تازه گولانه ميان بو تو يي                               گلهاي تازه شكفته كه معطرند تو هستي

شاد ترين رنگه به دنيا داري                             شاترين رنگ را در دنيا داري

دئني نيي اما تما شا داري                                ديدني نيستي اما تماشا داري

خنده كونه گول دانمه كه تويي                           گل مي خندد مي دانم كه تو هستي

نازكونه بلبل  دانمه كي تويي                            بلبل ناز مي كند مي دانم كه تو هستي

شبنم ه صوب و گوله شادابيي                            شبنم صبح و شادابي گل هستي

شاد ترين رنگه به دنيا داري                             شاترين رنگ را در دنيا داري

دئني نيي اما تما شا داري                                ديدني نيستي اما تماشا داري

چلچله آوازه ميان جا داري                                در آواز چلچله ها جاي داري

مخفي ببو رازه ميان جا داري                             در رازهاي مخفي مانده جاي داري

هستي تي عشقه جايه بركت گيره                          از رنگ تست كه دنيا طراوت مي گيرد


نمایشگر دسته ای مطالب آرشیو نظرات

نظرات مخاطبان