اقتصاد مقاومتی؛ تولید - اشتغال | شنبه، ۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

تالش دولاب - موسیقی

 

 

تولیدات موسیقی آرشیو موسیقی

نمایشگر دسته ای مطالب

05:18
04:51
03:57
04:30
05:17
05:42
04:55
آرشیو خبرخوان

نمایشگر دسته ای مطالب

مدت: 04:28
مدت: 04:52
03:16
مدت: 05:46
05:06
مدت: 04:52
مدت: 04:21
مدت:4:54
مدت: 04:53
آرشیو خبرخوان

نمایشگر دسته ای مطالب

03:27
07:00
05:40
06:42
04:13
07:23
05:56
03:31
05:18
آرشیو خبرخوان

نمایشگر دسته ای مطالب

03:33
01:41
04:11| خواننده: محمدصادق عجم پور| شعر:...
خواننده: حمیدرضا پور | شعر: رحمت حقی پور...
04:05| خواننده: جعفر نصیری | تصویربرداری...
03:58
02:17
04:25
03:48
آرشیو خبرخوان

نمایشگر دسته ای مطالب

متن شعر ستاره آسمان جور زنه...
متن شعر عزیزن یندکا دورمنده چاک...
متن شعر زندگي يه بيدين...
متن شعر زبان: گیلکی...
متن شعر تی دیله بال وپربدن /...
متن شعر علي پور حسن   ...
متن شعر   گول به...
متن شعر زبان: گیلکی...
متن شعر او زمان كه بي نشان...
آرشیو خبرخوان

نمایشگر دسته ای مطالب

مدت: 05:21
مدت:04:46
مدت: 03:55
مدت: 04:35
مدت: 04:36
آرشیو خبرخوان

نمایشگر دسته ای مطالب

05:56
مدت: 06:50
مدت:04:00
مدت: 05:27
مدت:05:10
مدت: 04:34
آرشیو خبرخوان

نمایشگر دسته ای مطالب

مدت:02:50
مدت: 03:11
مدت: 3:24
مدت: 03:56
مدت : 02:33
مدت: 02:45
آرشیو خبرخوان

نمایشگر دسته ای مطالب آرشیو نظرات

نظرات مخاطبان

هنرمندان آرشیو

اشعار موسیقی آرشیو

متن شعر

 

امروزوَرَصباخ هوا ببیی               امروزهوا برفی وفردا آفتابی خواهد بود

د دوستی مینَ کا دوا ببیییَ           مابین دو دوست دعوا ومرافعه پیش می آید

مکه آه وزاری مکه دلتنگی            ناله وزاری نکن ودلتنگی به دل خودت راه نده

آخرنی مینَ کا اصلاح ببیی             که در آخر بین دو دوست آشتی برقرار می گردد

راهم دورهَ سفرم غربت یار            راهم دور است و عازم سفر به شهرغربت هستم

شمه کا دور آبه چه زحمته یار        ای نگار نازنین دور شدن ازشما برایم بسی دشوار است

ساعتی بنــــتشم صحبت بکرم         ساعتی چند بنشینیم وبا هم گپی بزنیم

شمــــه همصحبتی غنیمته یار         که هم صحبتی باشما برای من بسیارغنیمت است ای یار

-رسوالله ام د نیا کا سفرکـــرد         رسول خدا ازین دنیا سفر کرد

جمیع ملائیکَیه گریان وزار کرد       تمامی ملائک را گریان وزار کرد

جــــــــورئیل آمَه دچم بَه گریا ن       حضرت جبرائیل با چشمانی گریان به حضور پیامبر رسید

جــــــــورئیل آمَه دچم بَه گریا ن       حضرت جبرائیل با چشمانی گریان به حضور پیامبر رسید

عزراییل آمه سیا جامه چه تن کرد    عزراییل جامه سیاه را به تن حضرت کرد

عزراییل آمه سیا جامه چه تن کرد                    عزراییل جامه سیاه را به تن حضرت کرد

مخس غافل پپبن همراهه شین               ای آنکه درخواب غفلت به سر می بری زنهار که همراهان رفتند

گناخون به بشور آوی چشینه           بيا شک چشمانت گناهانت رابشور

به صدق دل بواَدست نیازی              با ایمانی یقین وصداقت کامل دست نیازبه سوی خداوند دراز کن

به در گاه خدا به دل خشینه            با قلبی مملواز اطمینان وبا دلی خوش به سوی خداوند روی آور

 

چمم گریان دلم آواره منده              چشمانم حیران ودآواره گشته

نه درمون پیدابه نه چاره منده         نه علاجی برای دردم ونه چاره ایی برای ناچاریم پیداشد

همه سفر اشه آمین به منزل           سفر کرده همه به سرمنزل خود رسید

چمن چمه هنوز راکاینه منده          ولی من همچنان چشم به راه مانده ام


نمایشگر دسته ای مطالب آرشیو نظرات

نظرات مخاطبان