اقتصاد مقاومتی؛ تولید - اشتغال | شنبه، ۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

اشاره - موسیقی

 

 

تولیدات موسیقی آرشیو موسیقی

نمایشگر دسته ای مطالب

05:18
04:51
03:57
04:30
05:17
05:42
04:55
آرشیو خبرخوان

نمایشگر دسته ای مطالب

مدت: 04:28
مدت: 04:52
03:16
مدت: 05:46
05:06
مدت: 04:52
مدت: 04:21
مدت:4:54
مدت: 04:53
آرشیو خبرخوان

نمایشگر دسته ای مطالب

03:27
07:00
05:40
06:42
04:13
07:23
05:56
03:31
05:18
آرشیو خبرخوان

نمایشگر دسته ای مطالب

03:33
01:41
04:11| خواننده: محمدصادق عجم پور| شعر:...
خواننده: حمیدرضا پور | شعر: رحمت حقی پور...
04:05| خواننده: جعفر نصیری | تصویربرداری...
03:58
02:17
04:25
03:48
آرشیو خبرخوان

نمایشگر دسته ای مطالب

متن شعر ستاره آسمان جور زنه...
متن شعر عزیزن یندکا دورمنده چاک...
متن شعر زندگي يه بيدين...
متن شعر زبان: گیلکی...
متن شعر تی دیله بال وپربدن /...
متن شعر علي پور حسن   ...
متن شعر   گول به...
متن شعر زبان: گیلکی...
متن شعر او زمان كه بي نشان...
آرشیو خبرخوان

نمایشگر دسته ای مطالب

مدت: 05:21
مدت:04:46
مدت: 03:55
مدت: 04:35
مدت: 04:36
آرشیو خبرخوان

نمایشگر دسته ای مطالب

05:56
مدت: 06:50
مدت:04:00
مدت: 05:27
مدت:05:10
مدت: 04:34
آرشیو خبرخوان

نمایشگر دسته ای مطالب

مدت:02:50
مدت: 03:11
مدت: 3:24
مدت: 03:56
مدت : 02:33
مدت: 02:45
آرشیو خبرخوان

نمایشگر دسته ای مطالب آرشیو نظرات

نظرات مخاطبان

هنرمندان آرشیو

اشعار موسیقی آرشیو

متن شعر

زندگي يه بيدين دوبوستان دره
زندگي را ببين در حال دويدن است
آبه مانستان دوارستان دره
مانند آب در حال گذشتن است
واكون تي چومانه امي واستي يه
باز كن چشمانت را كه بخاطر ماست
آسمان ارسو فوبوستان دره
اشك آسمان در حال باريدن است
عاقيله وسته ايدانه ايشاره
براي عاقل يك اشاره را بس است
بدس نايه زندگي يه دوباره
زندگي دوباره بدست نمي آيد
گول گول آفتاب تي واسي سرزنه
گل آفتاب بخاطر تو سر مي زند
پرنده آسمانه جور پر زنه
پرنده درآسمان پر مي زند
تي واستي يه گول خوره نازه كونه
بخاطر توست كه گل باز مي شود
نسيم ايه ولگانه نازه كونه
نسيم برگ ها را ناز مي دهد
زندگي قدره واسي خوب بداني
قدر زندگي را بايد خوب بداني
حيفه كي از دس بشه تي جواني
حيف است كه از دست برود جواني
عاقيله وسته ايدانه ايشاره
براي عاقل يك اشاره را بس است
بدس نايه زندگي يه دوباره
زندگي دوباره بدست نمي آيد
عشق ، اميد مره دس براره
عشق با اميد برادر است
بوسوخته ديلانه ر اون قراره
براي دلسوختگان قرار است
عشقه كه معنا دهه روزكاره
عشق است كه به روزگار معنا مي دهد
جا دهه تي ديله مييان بهاره
بهاران را در دلت جا مي دهد


نمایشگر دسته ای مطالب آرشیو نظرات

نظرات مخاطبان