اضافه به علاقمندي ها (Add To Favorites)   
جمعه, 28 آذر 1393      
guilan.irib.ir
Phoca Gallery
کلوچه فومن- عکاس : خانم معصومه مفیدی Fooman Cookie .photographer:Mis.MOFIDI MASOUMEH کلوچه فومن- عکاس : خانم معصومه مفیدی Fooman Cookie .photographer:Mis.MOFIDI MASOUMEH  (36)
نان روغنی- عکاس : خانم معصومه مفیدی Shortcake.photographer:Mis.MOFIDI MASOUMEH نان روغنی- عکاس : خانم معصومه مفیدی Shortcake.photographer:Mis.MOFIDI MASOUMEH  (8)
فومن شهر مجسمه های گیلان - عکاس : خانم معصومه مفیدی Fooman City statues in Guilan.photographer:Mis.MOFIDI MASOUMEH فومن شهر مجسمه های گیلان - عکاس : خانم معصومه مفیدی Fooman City statues in Guilan.photographer:Mis.MOFIDI MASOUMEH  (16)
پرورش گوسفند در گیلان - عکاس : آقای امیر شکرگزار Breeding Sheep in Guilan .photographer:Mr.AMIR SHOKRGOZAR پرورش گوسفند در گیلان - عکاس : آقای امیر شکرگزار Breeding Sheep in Guilan .photographer:Mr.AMIR SHOKRGOZAR  (11)
ازگیل گیلان - عکاس : خانم معصومه مفیدی Azgil Guilan.photographer:Mis.MOFIDI MASOUMEH ازگیل گیلان - عکاس : خانم معصومه مفیدی Azgil Guilan.photographer:Mis.MOFIDI MASOUMEH  (8)
عمارت كلاه فرنگي - عکاس : خانم معصومه مفیدی Kolah Farangi Building.photographer:Mis.MOFIDI MASOUMEH عمارت كلاه فرنگي - عکاس : خانم معصومه مفیدی Kolah Farangi Building.photographer:Mis.MOFIDI MASOUMEH  (12)
باغ محتشم (رشت) - عکاس : خانم معصومه مفیدی Mohtasham Garden (Rasht).photographer:Mis.MOFIDI MASOUMEH باغ محتشم (رشت) - عکاس : خانم معصومه مفیدی Mohtasham Garden (Rasht).photographer:Mis.MOFIDI MASOUMEH  (12)
راکون در گیلان - عکاس : آقای امیر شکرگزار Raccoon in Guilan.photographer:Mr.AMIR SHOKRGOZAR راکون در گیلان - عکاس : آقای امیر شکرگزار Raccoon in Guilan.photographer:Mr.AMIR SHOKRGOZAR  (4)
گوزن های بومی گیلان - عکاس : آقای امیر شکرگزار Guilan Native Deer.photographer:Mr.AMIR SHOKRGOZARگوزن های بومی گیلان - عکاس : آقای امیر شکرگزار Guilan Native Deer.photographer:Mr.AMIR SHOKRGOZAR (8)
سبز میدان رشت - عکاس : خانم معصومه مفیدی Sabzeh meidan rasht.photographer:Mis.MOFIDI MASOUMEH سبز میدان رشت - عکاس : خانم معصومه مفیدی Sabzeh meidan rasht.photographer:Mis.MOFIDI MASOUMEH  (13)
کاشت فندق در مناطق کوهستاني گیلان - عکاس : خانم معصومه مفیدی Hazelnut plantations in mountainous areas in Gilan.photographer:Mis.MOFIDI MASOUMEH کاشت فندق در مناطق کوهستاني گیلان - عکاس : خانم معصومه مفیدی Hazelnut plantations in mountainous areas in Gilan.photographer:Mis.MOFIDI MASOUMEH  (4)
بادام زمینی - آستانه اشرفیه - عکاس : خانم معصومه مفیدی Peanuts - Astaneh Ashafiaeh .photographer:Mis.MOFIDI MASOUMEH بادام زمینی - آستانه اشرفیه - عکاس : خانم معصومه مفیدی Peanuts - Astaneh Ashafiaeh .photographer:Mis.MOFIDI MASOUMEH  (13)
بارگاه سید جلال الدین اشرف - عکاس : خانم معصومه مفیدی seyed jalal aldin ashraf Court.photographer:Mis.MOFIDI MASOUMEH بارگاه سید جلال الدین اشرف - عکاس : خانم معصومه مفیدی seyed jalal aldin ashraf Court.photographer:Mis.MOFIDI MASOUMEH  (12)
امامزاده قاسم آستارا - عکاس : خانم معصومه مفیدی Emamzadeh-ghasem Astara.photographer:Mis.MOFIDI MASOUMEHامامزاده قاسم آستارا - عکاس : خانم معصومه مفیدی Emamzadeh-ghasem Astara.photographer:Mis.MOFIDI MASOUMEH (13)
قلعه صلصال - عکاس : خانم معصومه مفیدی ghaleh-salsal.photographer:Mis.MOFIDI MASOUMEHقلعه صلصال - عکاس : خانم معصومه مفیدی ghaleh-salsal.photographer:Mis.MOFIDI MASOUMEH (13)
تصاویر دریافتی از مردم - تصاویر دریافتی از مردم - مرداد images recived from the people(july-august2011)1390 تصاویر دریافتی از مردم » تصاویر دریافتی از مردم - مرداد images recived from the people(july-august2011)1390  (59)
تصاویر دریافتی از مردم - تصاویر دریافتی از مردم - مرداد images recived from the people(july-august2011) - بخش دوم 1390 تصاویر دریافتی از مردم » تصاویر دریافتی از مردم - مرداد images recived from the people(july-august2011) - بخش دوم 1390  (45)
تصاویر دریافتی از مردم -  تصاویر دریافتی از مردم - تیر images recived from the people(april-july2011)1390 تصاویر دریافتی از مردم » تصاویر دریافتی از مردم - تیر images recived from the people(april-july2011)1390  (39)
تصاویر دریافتی از مردم - تصاویر دریافتی از مردم - فروردین images recived from the people(march-april2011)1390تصاویر دریافتی از مردم » تصاویر دریافتی از مردم - فروردین images recived from the people(march-april2011)1390 (104)
تصاویر دریافتی از مردم - تصاویر دریافتی از مردم - اسفند images received from the people(february-march2011)1389تصاویر دریافتی از مردم » تصاویر دریافتی از مردم - اسفند images received from the people(february-march2011)1389 (32)
تصاویر دریافتی از مردم - تصاویر دریافتی از مردم - دی images received from the people (December-January 2010-2011)1389تصاویر دریافتی از مردم » تصاویر دریافتی از مردم - دی images received from the people (December-January 2010-2011)1389 (62)
تصاویر دریافتی از مردم - تصاویر دریافتی از مردم - بهمنimages received from the people (february-march2011)1389تصاویر دریافتی از مردم » تصاویر دریافتی از مردم - بهمنimages received from the people (february-march2011)1389 (24)
تصاویر گیلان.عکاس آقای بابک غلامزاده Guilan photos.photographer:Mr.QOLAMZADEH BABAKتصاویر گیلان.عکاس آقای بابک غلامزاده Guilan photos.photographer:Mr.QOLAMZADEH BABAK (186)
امام زاده ابراهيم در شفت.عکاس آقای ابوذر بذری Emam zadeh-Ebrahim in امام زاده ابراهيم در شفت.عکاس آقای ابوذر بذری Emam zadeh-Ebrahim in "shaft" photographer:BAZRI ABOUZAR (78)
ارتقای سطح کیفی بندر انزلی. عکاس بابک غلامزاده The quality level promotion in Bandar-e-Anzali photographer:Mr.QOLAMZADEH BABAKارتقای سطح کیفی بندر انزلی. عکاس بابک غلامزاده The quality level promotion in Bandar-e-Anzali photographer:Mr.QOLAMZADEH BABAK (8)
جشنواره دراملش. عکاس آقای ابوذر بذریThe initial local sports festivals in جشنواره دراملش. عکاس آقای ابوذر بذریThe initial local sports festivals in "khasib dasht ""Amlash" photographer:BAZRI ABOUZAR (22)
بازی فوتبال ملوان - مس کرمان.عکاس آقای بابک غلامزادهfootbal match between(Malavan-Mese Kerman) photographer:QOLAMZADEH BABAK بازی فوتبال ملوان - مس کرمان.عکاس آقای بابک غلامزادهfootbal match between(Malavan-Mese Kerman) photographer:QOLAMZADEH BABAK  (16)
برداشت برنج در لنگرود .عکاس آقای ابوذر بذری Rice harvesting in langarud photographer :Mr BAZRI ABOUZARبرداشت برنج در لنگرود .عکاس آقای ابوذر بذری Rice harvesting in langarud photographer :Mr BAZRI ABOUZAR (13)
برداشت هندوانه در چاف لنگرود.عکاس آقای ابوذر بذری watermelon harvesting inبرداشت هندوانه در چاف لنگرود.عکاس آقای ابوذر بذری watermelon harvesting in"Chaf"langarud photographer:Mr BAZRI ABOUZAR  (18)
قلعه گردان در رودسر.عکاس آقای بذریThe remnats of garden castle Tool -e-Lat in RahimAbad-Rudsar photographer:Mr.BAZRI ABOUZARقلعه گردان در رودسر.عکاس آقای بذریThe remnats of garden castle Tool -e-Lat in RahimAbad-Rudsar photographer:Mr.BAZRI ABOUZAR (41)
تصاویر چای.عکاس آقای بابک غلامزاده Tea photos, photographer:Mr QOLAMZADEH BABAKتصاویر چای.عکاس آقای بابک غلامزاده Tea photos, photographer:Mr QOLAMZADEH BABAK (12)
تصاویر گیلان -عکاس: آقای بذری Guilan photos photographer:Mr.BAZRIتصاویر گیلان -عکاس: آقای بذری Guilan photos photographer:Mr.BAZRI (10)
جنگل سراوان . عکاس بابک غلامزاده saravan forest .photographer :Mr.QOLAMZADEH BABAKجنگل سراوان . عکاس بابک غلامزاده saravan forest .photographer :Mr.QOLAMZADEH BABAK (12)
روز قدس در رشت .عکاس آقای بابک غلامزاده Qods Day in Rasht .photographer:Mr.QOLAMZADEH BABAKروز قدس در رشت .عکاس آقای بابک غلامزاده Qods Day in Rasht .photographer:Mr.QOLAMZADEH BABAK (19)
روز قدس در رشت.عکاس آقای حمید رضا حاکمی Qods Day in Rasht .photographer:Mr HAKEMI HAMIDREZAروز قدس در رشت.عکاس آقای حمید رضا حاکمی Qods Day in Rasht .photographer:Mr HAKEMI HAMIDREZA (48)
عمارلو-رودبار.عکاس آقای فرزاد لطیفی سوسفیchahar mahal ,beatiful nature in Amarlou-Rudbar.photographer:Mr.LATIFI SOUSEFI FARZADعمارلو-رودبار.عکاس آقای فرزاد لطیفی سوسفیchahar mahal ,beatiful nature in Amarlou-Rudbar.photographer:Mr.LATIFI SOUSEFI FARZAD (107)
عمارت صوفی در شهرستان املش . عکاس آقای ابوذر بذریSoufi edifice in Amlash.photographer:Mr BAZRI ABOUZARعمارت صوفی در شهرستان املش . عکاس آقای ابوذر بذریSoufi edifice in Amlash.photographer:Mr BAZRI ABOUZAR (22)
کاخ میان پشته در انزلی. عکاس آقای ابوذر بذریMian poshte palace in Anzali photographer:Mr BAZRI ABOUZARکاخ میان پشته در انزلی. عکاس آقای ابوذر بذریMian poshte palace in Anzali photographer:Mr BAZRI ABOUZAR (20)
کشتی گیله مردی در کلاچای. عکاس آقای ابوذر بذری Guilanian local wrestling in Kalachay.photographer:Mr.BAZRI ABOUZARکشتی گیله مردی در کلاچای. عکاس آقای ابوذر بذری Guilanian local wrestling in Kalachay.photographer:Mr.BAZRI ABOUZAR (14)
گیاه آزولا . عکاس آقای ابوذر بذری Azoula planet.photographer:Mr BAZRI ABOUZARگیاه آزولا . عکاس آقای ابوذر بذری Azoula planet.photographer:Mr BAZRI ABOUZAR (36)
ورزش صبحگاهی . عکاس آقای بابک غلامزاده Morning sport.photographer:Mr.QOLAMZADEH BABAKورزش صبحگاهی . عکاس آقای بابک غلامزاده Morning sport.photographer:Mr.QOLAMZADEH BABAK (17)
همایش ماهیگیری با قلاب در لنگرود .عکاس آقای ابوذر بذری Fishing by agrafe congress in Langarud.photographer:Mr BAZRI ABOUZARهمایش ماهیگیری با قلاب در لنگرود .عکاس آقای ابوذر بذری Fishing by agrafe congress in Langarud.photographer:Mr BAZRI ABOUZAR (15)
تصاویر فوتبال.عکاس آقای باقر باقرنیا football photos.photographer:Mr.Baghernia Bagherتصاویر فوتبال.عکاس آقای باقر باقرنیا football photos.photographer:Mr.Baghernia Bagher (41)
 
 
آخرین بروز رسانی: پنجشنبه, 27 آذر 1393 - 12:52
بازديد:22000348

بازدیدکنندگان آنلاین : 623