سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | یک‌شنبه، ۲۳ خرداد ۱۴۰۰

"بیا با هم بخندیم"!!! - show-content

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

"بیا با هم بخندیم"!!!

"بیا با هم بخندیم"!!!


گریه نکن!

مردی که یک سکه توی دستش داشت و دستش عرق کرده بود،سکه را این ور و آن ور کرد و گفت:"هر چقدر هم گریه کنی،خرجت نمی کنم! "

شب آفتابی!

یکی که روز روشن،توی اتاق،عینک آفتابی زده بود،به بچه اش گفت:"ای بچه شیطون!کجا بودی تا این وقت شب؟"

 

گاز گرفتن سگ!

 

دو دزد می خواستند وارد خانه ای شوند ،ولی سگ خانه طوری پارس کرد که هیچ کدام جرئت جلو رفتن نداشتند.اولی گفت:"نترس،برو.مگر نشنیدی ،سگی که پارس می کند گاز نمی گیرد؟دومی جواب داد :"چرا.من شنیده ام اما می ترسم اسن سگ نشنیده باشه

 

برچسب قیمت!

پدری دختر 15 ساله اش را به بیمارستان برد تا برادر تازه متولد شده اش را ببیند .دختر بچه با دیدن کارتی که به دست برادرش بسته شده بود و مشخصاتش رو یآن نوشته شده بود ،با تعجب از پدرش پرسید:"بابا جون!چرا برچسب قیمتش را هنوز نکنده اند؟

منبع:تبیان