جهش تولید | چهارشنبه، ۳۰ مهر ۱۳۹۹

یه تکه ازخاک خوب خدا - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

یه تکه ازخاک خوب خدا

Loading the player...

کتاب یه تکه خاک خوب خدا
نوشته خانم نیاز اسماعیل پور
تصویر گر : ابوالفضل همتی آهویی برای گروه سنی ج


قسمتی از این کتاب :

توی زمین بزرگ خدا جایی بود که هیچ کس از اون خبر نداشت یه جزیره کوچک و دور افتاده در قلب اقیانوس این جزیره یه تکه زمین گرد بود که کوهی کوچک از وسط اون سر در آورده بود از دور مثل یه گنبد خاکی به نظر می آمد اما از نزدیک یه جزیره کامل بود خشک و خاکی نه گیاهی توش می روید نه جانوری توش زندگی می کرد جزیره تنها بود تنهای تنها ، هر روز صبح که اولین شعاع های نور خورشید بر اقیانوس می تابید جزیره کوچک از خواب می شد مثل هر روز می گفت سلام آفتاب عالم تاب خورشید بزرگ جواب سلامش و می داد با اینکه جزیره صدای خورشید و نمی شنید اما مطمئن بود که خورشید جوابش و داده – روزها همه مثل هم بودن اما بعضی وقت ها اتفاقات مهمی می افتاد حالا اگه شما می خواین بدونید که چه اتفاق های مهمی تو این جزیره می افتاد می تونید عضو کانون بشید  این کتاب و امانت بگیرید یا برید پخش فروش کانون این کتاب و تهیه کنید برای خودتون بخرید

Book introduction(Audio):
children's Book introduction is a special Audio program which is pronounced for  Gilan provincal network website in 100 program and in 2 minutes time.this program introduces children's Book in different scientific ,imaginary ,historical,fictional, moral,religious and poetry fields.This short program factors are : producer and sound recordist:Akram Aff , writen by :Azar Najafpour ,Masoumeh Salahshour,Sara Rahnama and Mahsa Abedi .
Announcers:Amir Ali Heidari,Hadis PourAbdollah, Seyed Maryam Sabet,Mobarake boluki and Saghi Jahandar from the institute for intellectual development of children and young Adults.


Translator : Masoumeh Yaqoubi
Gilan provincal network PR expert