یخچال طبیعی درفک

درفک كوهي با ارتفاع 2706 متر از سطح دريا واقع در رشته كوههاي البرز مركزي در شمال شرقي شهرستان رودبار ميباشد.
نقطه آغازين بلنديهاي شرق دره سپيد رود ميباشد. رشته كوههاي طالش تا مرز اين دره پيش آمده واز آن پس قله درفك با كوهپايه هاي جنگلي انبوه‌‌( غرب وشمال) و ديواره ايي صخره اي و سترگ تمام دشت گيلان را در بر گرفته است .
شايد در نظر عده ايي ارتفاع نه چندان زياد اين قله تناسب تعاريف مارا با عظمت توصيف شده آن زير سوال ببرد.!
اما بايد بدانيم با توجه به ارتفاع دشت گيلان ( نزديك به صفر ) قله اي منفرد با ارتفاع بيش از 2700 متر تا چه اندازه ميتواند خوش منظره بوده و صعود ي دلنشين را نيز در پي داشته باشد.
در دامنه هاي شمالي آن شهرهاي رشت ولاهيجان وسياهكل از جهت غرب به جاده قزوين- رشت وهمچنين دره سفيد رود و از طرف جنوب نيز به منطقه ديلمان منتهي ميشود.
نام درفك برگرفته از دو نظريه مي باشد:
الف ) دال فك آشيانه عقاب
ب) بر گرفته از قوم دربيكDerbik مي باشد كه گويا تيره اي از سكاييان بوده ودرحوالي درياي خزر مسكن داشته اند.
با توجه به شواهد موجود در سنگ هاي اين ارتفاعات به نظر مي رسد كه در گذشته هاي دور درفك كوهي آتشفشاني بوده است. جبهه هاي متفاوت درفك هر يك ويژگي هاي خاص خود را دارند كه از جهات جغرافيايي وپوشش گياهي از مناطق نيمه خشك ومراتع سر سبز تا جنگل هاي انبوه متغير مي باشد.
براي صعود به درفك 6 مسير شناخته شده است که در اینجا من مسیر دفراز جبهه جنوب غربی را به شما معرفی میکنم.
مشكل اهالي اين منطقه خصوصا هنگام صعود كمبود آب است يا به سخن بهتر عدم وجود چشمه ونوع خاك زمين اين ناحيه كه آب را به خود ميكشد و به اعماق زمين هدايت ميكند.
كاسه درفك به طول 2 هزار متر و عرض هفتصد متر ميباشد. فاصله قله از روي گردنه چهل و پنج دقیقه بيشتر نيست. از روي قله دهات اطراف رودبار كاملا مشخص است در قسمت جنوب شرقي قله منطقه شاه شهيدان و ديلمان دره سفيد رود وكوه رستم چال وسماموس در قسمت شرق قله منطقه شاه معلم نيز در قسمت شمال غرب به وضوح پيداست.
در كاسه قله 10 الي 15 كلبه سنگي وجود دارد كه در فصول پاييز وزمستان خالي است وآبگيرهاي كوچك براي استفاده دام ها و يك یخچال طبیعی به طول 100متر و عرض 40 متر در قسمت جنوب غربي كاسه وجود دارد كه آب آشاميدني اهالي از ابن یخچال تامين مي شود. اين یخچال به دليل موقعيت خاص آن در تمام فصول سال پر از يخ ميباشد ورودي آن بزرگ و سراشيب برفي تندي دارد
 
تهیه کننده: آقای کاسی پور
کارگردان: آقای حقانی
گزارشگر: آقای رفیعی مقدم
تولید ویژه: خانم مفیدی

Loading the player...