جهش تولید | جمعه، ۷ آذر ۱۳۹۹

گیلان میزبان دوره های آموزشی - نمایش محتوای خبر

 

 

گیلان میزبان دوره های آموزشی

شناسه : 363469564

مرکز گیلان میزبان همکاران بسیاری از مراکز مختلف صدا و سیمای استان ها  دو دوره های مختلف آموزشی بود.
دوره های مختلف آموزشی باعنوان «مستند سازی تلویزیونی»، « ارزیابی تجهیزات زنجیره صدا و تصویر» ،«طنز نویسی در رادیو»،
« فنون کاربردی مجری گری در برنامه های تلویزیونی» و «فیدر کشی در حوزه انتقال» در صدا و سیمای مرکز گیلان برگزار شد .
دوره «مستند سازی تلویزیونی»  استاد فراهانی ویژه تهیه کنندگان و کارگردانان سیما ،به مدت سه روز،دوره«ارزیابی تجهیزات زنجیره صدا و تصویر » ویژه مدیران مونیتورینگ مراکز صدا و سیما (دوره متمرکز از سراسر کشور) زیر نظر اساتید کریوند و مرادی به مدت پنج روز ،دوره «طنز نویسی در رادیو » ویژه تهیه کنندگان و برنامه سازان رادیو به مدت چهار روز زیر نظر استاد سالی ، دوره «فنون کاربردی مجری گری در برنامه های تلویزیونی » ویژه مجریان سیما ،به مدت سه روزه زیر نظر استاد عقدایی و دوره «فیدر کشی در حوزه انتقال» ویژه مهندسین فنی و فرستنده ها به مدت چهار روز زیر نظر استاد تندرلی برگزار شد .