سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | چهارشنبه، ۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

گوزن های بومی گیلان - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

گوزن های بومی گیلان

از نظر حیات وحش،  استان گیلان از مهمترین و ارزشمند ترین زیستگاههای موجود در ایران است بطوری که از جنبه‌های زیبا شناسی، بوم‌ شناسی، اقتصادی، اجتماعی، علمی (ژنتیکی)، آموزشی و تفرجی از چنان اهمیت زیادی برخوردار است که ارزش منطقه را از نقطه نظر جایگاه حیات وحش در ساختار و کارکرد سیستمهای موجود در کشور خشک و نیمه خشک ایران کاملا توجیه می کند.
استان گیلان خاستگاه ومحل زندگی دو نوع از گوزنهای بومی ایران به نامهای مارال و شوکاست در حال حاضر وجود مرال و شوکا در ارتفاعات جنگلی هشت شهرستان گیلان از قبیل تالش، فومن، رودبار، شفت، رودسر، سیاهکل، لنگرود و ماسال ثبت شده است.