گوجه فرنگی شکم پر

وسایل لازم :
کارد تیز – قاشق فلزی-مواداولیه : گوجه فرنگی –پیازکوچک-زمان لازم برای ساخت :هر گُل 2دقیقه–ماندگاری :1روز در هوای خنک 
از یک گوجه فرنگی درشت وخوش فرم کلاهکی ببرید .داخلش را خالی کنید وپیازهای کوچک را داخل آن قرار دهید .
طرزکار :
بهتراست دور این کلاهک ودهانه ی گوجه فرنگی را به شکل زیگزاگ ببرید .برای خالی کردن قسمتهای اضافی گوجه فرنگی وکلاهک آن از قاشق استفاده کنید .پیازهای کوچک یکنواخت را پوست بگیرید ومطابق شکل گوجه یعنی دایره ای در داخل گوجه فرنگی قراردهید .پایین وبالای گوجه فرنگی را با برگ های مختلف تزیین کنید ویک گوجه فرنگی کوچک بالای کلاهک قرار دهید .نوع دیگر تزئین برای سفره آرایی به کمک گوجه فرنگی ، رُزهای گوجه ی هستند .زمان لازم برای ساخت آن : 1دقیقه برای هر گُل وماندگاری آن :1روز در هوای خنک می باشد .از گوجه فرنگی با رنگ سرخ زیبایی که دارد ، در هر بشقاب با نوع گل سرخ اشتباه می شود مخصوصاً که این گُل از پوست گوجه فرنگی حاصل می شود ، وغالباً آن را دور می اندازیم .
طرزکار :یک گوجه فرنگی متوسط وکروی شکل را بردارید ومانند سیب پوست کنید.این پوست تا آنجا که ممکن است بای نازک بوده وحداکثر طول را داشته باشد .پوسته ی گوجه فرنگی را به آرامی لوله کنید مواظب باشید که بریده نشود .پوسته ی بریده شده معمولاً دو طرفش به شکل S خمیدگی دارد آن را ببرید .برای فرم دادن به شکل رُز یک کارد را در مرکز مارپیچ قرار دهید آنجا وسط رُز خواهد بود .این کار را مانند یک پیچ گوشی بپیچید ، وتا تمام شدن پوسته ادامه دهید سپس با برگ های طبیعی در کنار میز غذا سفره آرایی کنید .
 

گوینده:پوران حاجتی