سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | یک‌شنبه، ۲۹ فروردین ۱۴۰۰

گوته - show-content

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گوته

گوته


قلب مغرور و خودخواه هرگز نمي تواند از سرگيجه و بي حوصلگي بگريزد.

به خويشتن اعتماد كن، آنگاه راه زندگي را خواهي يافت.

خوشبخت ترين افراد كسي است كه دانش و حكمت ديگران را قدر بداند و از خوشبختي ديگران احساس خوشحالي كند.

سعادتمند كسي است كه هر چه پيرتر شود، مهربانتر گردد.

اشخاص بزرگ و با همت به كوه مانند كه هر چه به ايشان نزديك شوي، بزرگي و شكوه آنان بيشتر براي تو روشن مي گردد و مردم پست و كم تلاش سراب را مانند كه چون كمي به آنان نزديك شوي، به زودي پستي و ناچيزي خود را بر تو آشكار سازند.

اگر به مهماني گرگ مي رويد ، سگ خود را به همراه ببريد .

هيچ کس نمي تواند ما را بهتر از خودمان فريب دهد .

ما همیشه وقت کافی داریم به شرط آن که بخواهیم و هم درست از آن استفاده کنیم.

زندگي را هر طور كه نگاه مي كني زيباست

سخن گفتن، یک نوع احتیاج است. ولی گوش دادن، هنر است.

طبيعت، تنها كتابي است كه تمام صفحاتش پر از معني است

از اينكه در كنارم هستي بسيار شادم؛ بودنت به من كمك مي كند كه دريابم دنيا چقدر زيباست

هر كسي نمي تواند انسان باشد.

اگر وجود خار در گل مايه اندوه ماست، وجود گل در كنار خار بايد مايه شادي ما باشد.

برخي نوميدانه در قيد بندگي هستند و به غلط چنين مي پندارن د كه آزادند

دست طبيعت در هر دل پاك اين احساس شريف را گذاشته است كه به تنهايي نمي تواند خوشبخت ‏شود و بايد سعادت خود را در خوشبختي ديگران بجويد. ‏

مردان مقاوم و باتجربه هميشه فرصت دارند كارها را از اول شروع كنند. ‏

بزرگترين مشكل ها در جايي نهفته است كه ما هرگز انتظارش را نداريم.‏