جهش تولید | چهارشنبه، ۱ بهمن ۱۳۹۹

گناهان کوچک - show-content

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گناهان کوچک

گناهان کوچکپیامبر در یکی از مسافرت ها با اصحابشان در سرزمینی خالی و بی آب و علف برای استراحت فرود آمدند. به هیزم و آتش احتیاج داشتند حضرت فرمودند: هیزم جمع کنید.

اصحاب گفتند: یا رسول الله ببینید این سرزمین چقدر خالی است هیچ هیزمی دیده نمی شود.

پیامبر فرمودند: در عین حال هر کس هر اندازه می تواند جمع کند. اصحاب روانه صحرا شدند با دقت بر روی زمین نگاه می کردند و هر شاخه کوچکی که می دند بر می داشتند هرکس هر اندازه توانست ذره ذره جمع کرد و با خود آورد.

همین که همه افراد هرچه جمع کرده بودند روی هم ریختند مقدار زیادی هیزم جمع شد. در این وقت پیامبر فرمود: گناهان کوچک هم مثل همین هیزم های کوچک هستند.

ابتدا به نظر نمی آیند و اینها جمع می شوند و یک روز می بیند از همان گناهان کوچک که به چشم نمی آمد انبوه عظیمی از گناه جمع شده است.

منبع:سایت مصاف