گل کوکب با سیب سرخ

وسایل لازم :
ماژیک –کاردتیز-موکت بُر-مواد اولیه : سیب –گوجه فرنگی این گل بسیار زیبا که از سیب ساخته می شود در کنار غذاهای گوشتی (مخصوصاً غذاهای سرد )لطف خاصی به سفره ومیز غذاخوری شما می دهد .زمان لازم برای ساخت آن 3دقیقه وماندگاری آن5ساعت می باشد .طرزکار : یک سیب قرمز نسبتاً درشت را 8 قارچ مساوی تقسیم کنید .پوست هرقارچ را ببرید اما جدا نکنید ،بلکه 1سانتی متر مانده به یک انتها ، به بریدن خاتمه دهید به کمک ماژیک دو بیضی به فاصله 3میلی متر از هم رسم کنید .
با کارد تیز یا موکت بُر وسط آن را خالی کنید .شما 8گلبرگ غیرعادی خواهید داشت .آنها را مانند یک ستاره ی 8 پرکنار هم بچینید .برای زیبایی بیشتر ،وسط آن یک گل قرمز (از پوسته گوجه فرنگی )قرار دهید .ساقه این گل نیز به سادگی از برگ سبز تره فرنگی یا پوست خیار تشکیل یافته است .برگ های سبز آن هم از سیب سبز به روش ساخت گلبرگ ها آماده می شود .همچنین می توانید بوسیله یک سیب قرمز درشت رُز زیبایی بسازید .سیب را از قسمت طول دو نیم کنید طرف مسطح را روی تخته آشپزخانه قراردهید وبا کاردی تیز به شکل لایه های نازک ویکنواخت از آن ببرید این لایه ها را مدت چند دقیقه در مخلوطی از آب وسکه ونمک رار دهید تا اولاً تیره نشود ثانیاً کمی نرم شده وقابل انعطاف باشند .یکی از لایه ها را دور خود بچینید تا گلبرگ وسط گل ایجاد شود .لایه های دیگر را نیز مرتباًدور آن بپیچید وهربار آن را بچرخانیدوتمام گلبرگ ها را پشت سرهم دور یکدیگر قرار دهید .برای محکم شدن گلبرگ ها از چندخلال دندان استفاده کندی خلال دندان ها در پشت گلبرگ ها مشخص است .وسط آن را با یک تربچه نقلی کوچک تزیین کنید وبا برگ گیاهان کامل کنید وسفره ی خود را با آن آرایش دهید .
 

گوینده:پوران حاجتی