سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | سه‌شنبه، ۱ تیر ۱۴۰۰

گل لبخند برای تو - show-content

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گل لبخند برای تو

گل لبخند برای تو


 

معلم: چرا روی رودخانه پل می زنند؟

شاگرد : برای اینكه وقتی باران می آید ماهی ها بروند زیرش و خیس نشوند.

 

فیل ها

معلم: فیل ها در کجاها پیدا می شوند؟

شاگرد: آقا اجازه، فیل ها اون قدر بزرگ هستند که اصلا گم نمی شوند !!!

پسر شیطون

صاحب باغ: پسر شیطون چرا رفتی بالای درخت زردآلو؟ الان به بابات میگویم .

پسر : بابام بالای درخت آلبالو است.

گل چیدن

پسرم این گلها را از كجا آوردی؟ پسر: از باغ همسایه چیدم. همسایه میداند كه گلها را چیدی؟ پسر: پس چی كه میداند, تا همین دم در داشت دنبالم می دوید!!!!!

منبع:سایت کانون پرورش فکری کودکان