گل سوسن چلچراغ

گل سوسن چلچراغ یکی از گیاهان نادر بشمار می رود که در منطقه داماش از توابع شهرستان رودبار می روید.