سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | چهارشنبه، ۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

گل اطلسی - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

گل اطلسی

اطلسي Petunia ، گياهي يكساله ازخانواده سيب زميني ها Solanaceae ميباشد .
اين گياه به سرما حساس بوده و گونه اصلي آن بومي آرژانتين است .
گل اطلسي Petunia به رنگهاي سفيد ، قرمز ، بنفش ، صورتي ، زرد ، آبي و ابلق ديده مي شود .
بطور كلي اطلسي Petunia بارتفاع 10 تا 60 سانتي متر بوده و موقع گل كردن آن در هواي آزاد و معتدل و تا حدي خشك از خرداد الي آبان ماه مي باشد .
اطلسي Petunia از لحاظ نوع گل به سه نوع كم پَر و پُرپَر و موج دار تقسيم مي شود.

نوع : تولید ویژه عکس

موضوع : جاذبه های تاریخی و طبیعی

 


Petunia is genus of 35 species of flowering plants of South American origin, closely related to tobacco, cape gooseberries, tomatoes, deadly nightshades, potatoes and chili peppers; in the family Solanaceae.

The popular flower of the same name derived its epithet from the French, which took the word petun, meaning "tobacco," from a Tupi–Guarani language.