گسترش فرهنگ تغذیه سالم در جامعۀ شهری

چاقی موضوع مهمی‌ست که امروزه اثبات شده با بیماری‌های قلبی و انواع سرطان و بیماری‌های غدد درون‌ریز ارتباط مستقیم دارد، با گسترش شهرنشینی و تغییر سبک زندگی مردم و کم‌تحرکی و استفادۀ بیشتر از غذاهای چرب و سرخ کردنی و همین‌طور غذاهای آماده مشکل بزرگی در جوامع امروزی بوجود آمده که پیشگیری و ریشه‌کن کردن آن به فرهنگ‌سازی نیاز دارد. یکی دیگر از حقوق شهروندان که در این زمینه می‌توان به آن اشاره نمود ایجاد فضاهای عمومی برای ورزش است همانند بوستان‌ها و فضاهای سبز، به طوری که نزدیک محل زندگی باشد و مردم در محله هم بتوانند به آسانی از آن استفاده نمایند. ایجاد فضاهای سبز و همچنین در دسترس عموم مردم قرار دادن وسایل ورزشی از عواملی‌ست که می‌تواند از اضافۀ وزن و چاقی جلوگیری کند. 

گوینده:سیده جماور هاشمی