جهش تولید | چهارشنبه، ۱۲ آذر ۱۳۹۹

گردوی پوک - show-content

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گردوی پوک

گردوی پوک


روزی شبلی می رفت دو کودک را دید که برای گردویی که یافته بودند نزاع می کردند شبلی آن گردو را از ایشان گرفت و گفت؛ «صبر کنید تا بر شما قسمت کنم».
چون آن را شکست تهی بود، خجل شد و گفت؛ «آن همه خصومت، بر گردوی تهی و این همه دعوی قسامی بر هیچ».

منبع: تذکره الاولیا