گراز

گراز جانور بومی ایران است وآثار فرهنگی بسیاری مربوط به آن از ایران باستان به جا مانده است .این جانور شگفت انگیز رفتارهای تغذیه ای خاص ودرخور توجهی دارد به همین سبب به آن«باغبان طبیعت» می گویند .گرازها اجداد خوک های اهلی به شمار می رود ولی از آنها بزرگ تر وقوی ترند .حس پویایی گراز ها بسیار قوی است به طوری که با استفاده از این حس می تواننند مواد غذایی را از اعماق را از اعماق خاک پیدا کنند .در مقابل ، قدرت بینایی آنها بسیار ضعیف است .گرازها موجوداتی قوی هستند که می توانند روزانه در حدود 20کیلومتر را با سرعت متوسط 40کیلومتر بر ساعت برای پیدا کردن غذا در مسیری پیش بروند وبازگردند .آنها شناگران ماهری هم هستند ومی توانند به راحتی از رودخانه ها عبور کنند گرازها باغبان طبیعت اند ، آن ها خاک را با دندان های نیش خود ، زیرورو می کنند وحشره های زیان آور را می خورند .به علاوه باعث پوک شدن خاک وهوا دهی به آن می شوند در زمستان هم با کنار زدن برف به جوندگان وعلف خواران در پیدا کردن غذا کمک می کنند .گرازها از راسته زوج سُمان هستند که نشخوار نمی کنند اما معده ای ساده دارند.آنها علاوه بر گیاهان وبذرها ، مواد حیوانی مانند حشره ها ومهره داران کوچک ، لاشه جانوران وقارچ ها را می خورند .گرازها غده عرق ندارند از این رو وقتی به مناطق مربوط وگل آلود ولجن فارغ می شوند ، به طرف درختی در ان نزدیکی می روند خود را به تنه درخت می مالند وبا این کار سطح پوستشان را می تراشند .این اثر بر روی درختان به خوبی قابل مشاهده است .گرازها با این روش ، از شر انگل ها راحت می شوند .در ضمن در آب وهوای گرم وجود پوششی از گل ولای بر روی پوست ، مانند کرم ضد آفتاب عمل می کند صدای گرازها اغلب به صورت خرناس است اما دندان قروچه آن ها هم در جنگل بسیار شنیده می شود آنها از این صداها برای برقراری ارتباط با یکدیگر استفاده می کنند برای مثال خرناس بلند در حکم اعلام خطر است ، خرناس متوسط مربوط به زمان غذاخوردن وخرناس ممتد صدای خاص هنگام تشکیل زوج است گرازها هنگام احساس خطر به سرعت فرار می کنند گرازها بطور منظم آب می نوشند آن ها آب مورد نیاز خود را از غده های گیاهی مانند سیب زمینی وچغندر وریشه های پرآب گیاهان تأمین می کنندگرازها در مقابل نیش مار مقاوم هستند گرازها با دندان خود پشت گردن ما را می گیرند وآن را می خورند گرازها در حاصلخیز کردن خاک نقش بسزایی دارند وطعمه خوبی برای گوشت خواران بزرگ به حساب می آیند .

کاری از :پوران حاجتی