رونق تولید ملی | دوشنبه، ۲۹ مهر ۱۳۹۸

کیلکا خزر در تور صیادان گیلانی - نمایش محتوای خبر

 

 

کیلکا خزر در تور صیادان گیلانی

شناسه : 138298939

کیلکا خزر در تور صیادان گیلانی

صید ماهی کیلکا در دریای خزر از دیروز در گیلان آغاز شد.
صیادان گیلانی بعد از تعطیلی 45 روزه صید کیلکا را دوباره آغاز کردند.
از نیمه اردیبهشت تا پایان خرداد بعلت تخم ریزی و تولید مثل کیلکا، صید اینگونه ماهی در دریای خزر ممنوع است.
 مدیرکل شیلات گیلان گفت: صیادان گیلانی پیش از این از اول فروردین تا 14 اردیبهشت 70 تن  کیلکا به ارزش 790 میلیون ریال صید کردند که در مقایسه با مدت مشابه پارسال 21 درصد بیشتر است.    
اسحاق شعبانی افزود: پیش بینی می شود صیادان گیلانی تا پایان امسال 7هزار تن کیلکا صید کنند. 
پارسال  صیادان گیلانی 6 هزار و500تن کیلکا به ارزش 65میلیادر ریال از خزر صید کردند.
270 صیاد گیلانی با 27فروند شناور در دریای خزرکیلکا صید می کنند.آنچوی، چشم درشت و معمولی  سه گونه ماهی کیلکا دریای خزر است. کاهش شناورهای صید کیلکا مهمترین راهکارشیلات برای جلوگیری از صید بی رویه و کاهش ذخایر این گونه ماهیان دریای خزر در چندسال گذشته است. صید کیلکا فقط در شب انجام می شود.
صیادان با انداختن نور بداخل آب دریا موجب جمع شدن ماهیان کیلکا می شوند وازاین طریق و با استفاده از تور اینگونه ماهیان را صید می کنند.
 
منبع :خبرگیلان