سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | پنج‌شنبه، ۲۷ خرداد ۱۴۰۰

کیست های تخمدان - show-content

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کیست های تخمدان

کیست های تخمدان


Loading the player...

شایع ترین کیست های تخمدانی:

شایع ترین کیست هایی که بیماران به علت آن به پزشک مراجعه می کنند کیست هایی هستند که در سنین باروری اتفاق می افتد، که این کیست ها معمولا با عنوان Functional یا عمل کردی خوانده می شوند و به طور کلی به سه دسته تقسیم می شوند: 1. کیست های فولکولار، 2. کیست های جسم زرد و 3. کیست های تکالوتئین، که تمام این موارد در دسته کیست های نرمال قرار می گیرند که فیزیولوژی طبیعی دارند و فقط تحریک شده اند. برای مثال: فولکول معمولا زیر 3 سانتی متر است ولی وقتی به بالاتر از 3 سانتی متر می رسد، 5 تا 7 سانتی متر می رسد، در این صورت کیست فولکولار می شود که می تواند مجموع علایمی از بی نظمی قاعدگی تا درد را در بیمار ایجاد نماید که درمان خود را می طلبد.

Ovarian cyst Common ovarian cyst The most common cysts that forced patients to see a doctor are the cysts in the fertility ages, which this cysts called Functional and divided to three groups: 1. Follicular cysts, 2. Yellow body cysts and 3. Tecalutein cysts. All these three groups belong to normal cysts group and have normal physiology and just being stimulated. For example: normal follicular usually are under 3 cm, but when they reached more than 3 cm, 5 to 7 cm, this kind is follicular cyst that can show many symptom, like irregularity in menstruation and pain in patients that require its certain treatment.