سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | یک‌شنبه، ۲۹ فروردین ۱۴۰۰

کوه واستی دکلایه ،تادره پورابه. - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

کوه واستی دکلایه ،تادره پورابه.

Loading the player...

کوه بایستی ریزش کند تادره پرشود.

بدون درس خواندن ملا نتوان شد.

زحمت ها بایدکشیدتا به آلاف اولوفی رسید.پدر صاحب بچه باید درآید تاخسارت جبران شود.

 

 

 

 

 

 

Loss should not become overly Tadrh mountains.

No study was not revealed.

Join Zmt Baydkshydta Avlvfy came to Laf. Father is having a baby should be compensated Takhsart