رونق تولید ملی | شنبه، ۱۰ اسفند ۱۳۹۸

کوره اسب وشیشه بار؟ - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

کوره اسب وشیشه بار؟

Loading the player...

اسب کور و بارشیشه؟

کار راباید به کاردان سپرد.

هرکسی را از بهر کاری ساختند.

کارهر خر نیست خرمن کوفتن.

 

 

 

Blind horse, and once the glass?

Rabayd work entrusted to a technician.

Whoever did the work anyway.

Donkey Karhr not repress harvest