جهش تولید | دوشنبه، ۵ آبان ۱۳۹۹

کوبیده مرغ - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

کوبیده مرغ

آشپزی ، در 30 برنامه به عنوان تولیدات ویژه سایت صدا وسیمای مرکز گیلان تدوین شده است. در این برنامه کارشناسان گیلانی مجرب آشپزی غذاهای ارزان را تهیه و آموزش می دهند.آقای رحیمی مقدم تدوینگر این برنامه است.

cooking in 30 program edited as a special productions for Gilan provincal network website .in this program Gilan experienced cook experts are cooking and educating chip foods.
Mr Rahimi Moghadam is this program editor.
Translator : Masoumeh Yaqoubi Gilan provincal network PR expert