رونق تولید ملی | دوشنبه، ۳ تیر ۱۳۹۸

کنگره ملی 2000 شهید خراسان جنوبی - نمایش محتوی صفحات ویژه

 

 

کنگره ملی 2000 شهید خراسان جنوبی

رهبر معظم انقلاب:

امروز کشور ما به بزرگداشت شهدا احتیاج دارد، تهاجم دشمنان در سطح مسایل معنوی بسیار خطیرتر و مشکل ساز تر از سطح مسایل و حملات سخت است.

البته همجنان که دشمن در زمینه فشار سخت و جنگ سخت ناکام مانده در اینجا هم ناکام مانده ، به حمد الله رویش انقلابی در کشور بطور محسوسی مشاهده می شود.