جهش تولید | چهارشنبه، ۱۳ اسفند ۱۳۹۹

کلوچه فومن - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

کلوچه فومن

از سوغاتیهای پر طرفدار شهرستان فومن کلوچه مخصوص فومن است. نحوه ساخت این کلوچه در این آیتم به تصویر کشیده می شود.

 

from Fouman cookie is a popular city Fouman. How to make these muffins in the item being drawn is drawn