رونق تولید ملی | دوشنبه، ۲۸ بهمن ۱۳۹۸

کفش هایی برای قدم زدن در بهشت - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

کفش هایی برای قدم زدن در بهشت

Loading the player...

تاکریسمس چند روز بیشتر نمانده بود وجنب وجوش مردم برای خرید هدیه کریسمس روز به روز بیشتر می شد . من هم به فرودگاه رفته بودن وبرای پرداخت پول هدایایی که خریده بودم در صف صندوق ایستاده بودم جلوی من دو بچه ، پسری 6یا 7ساله ودختری کوچک تر ایستاده بودند .پسرک لباس کهنه ای بر تن داشت کفش هایش باز شده بود وچند اسکناس را در دست هایش می فشرد لباس های دخترک هم دست کمی از مال برادرش نداشت ولی یک جفت کفش نو در دست داشت .وقتی به صندوق رسیدیم .دخترک آهسته کفش ها را روی پیشخوان گذاشت .چنان رفتار می کرد که انگار گنجیه ای پر از ارزش را در دست دارد .صندوق دار قیمت کفش را گفت « 6دلار » پسرک پول هایش را روی پیشخوان گذاشت وآنها را شمرد .3دلار و15 سنت کمی مکث کرد سپس با ناراحتی رو به خواهرش کرد وگفت : فکر می کنم باید کفش هارو بذاری سرجاش .دخترک با شیدن این حرف به شدت بغض کرد وبا گریه گفت نه نه پس مامان توی بهشت با چی راه بره ؟ پسرک جواب داد گریه نکن خواهر جون شاید فردا بتونم پول کفش ها رو در بیاریم .من که شاهد ماجرا بودم به سرعت 3دلار از کیفم بیرون آوردم وبه صندوق داردادم دخترک خوشحال شد واز من تشکر کرد بعد من به طرفش خم شدم وپرسیدم منظورت چی بود که گفتی پس مامان توی بهشت با چی راه بره ؟ پسرک به کن گفت مامان خیلی مریضه وبابامون گفته که ممکنه قبل از عید کریسمس به بهشت بره . بزرگی گفته : خدمتی که به دیگران می کنیم بهای اجاره ای است که به خاطر اقامتمان روی این کره خاکی می پردازیم .