کفتار راه راه

کفتار شبیه سگ است اما از سگ سانان نیست ، کفتارها رفتگرهای طبیعتند اما چون هنگام شب  فعالیت می کنند وچهره شان چندان دل چسب نیست ،در حکایت ها وداستان های عموم ، حیواناتی وحشتناک ومنفور معرفی می شوند .ظاهراً کفتار شبیه سگ است ، به همین دلیل برخی فکر می کنند که آنها هم جز خانواده سگ سانانند .در حالی که در خانواده کفتارها قرار می گیرند از این خانواده تنها کفتار راه راه در ایران زندگی می کند .دست های کفتارها از پاهایشان بلندتر است وبه همین سبب قوزدار به نظر می رسند آنها عادت دارند هنگام راه رفتن ، دست وپای هر طرف بدنشان را با هم حرکت دهند وسر خود را پایین نگه دارند .کفتارها یال سیاه وسفید بلندی دارند که از گردن تا روی دُم امتداد یافته است .آنها هنگام جنگیدن با هم ونیز زمانی که از چیزی می ترسد ،این یال را بلند می کنند که منظره بسیار جالبی است ،کفتارها با خوردن بازمانده ی غذای حیوانات دیگر ولاشه حیوانات به پاک سازی محیط طبیعی کمک می کنند ، از این رو ، نقش آنها در طبیعت بسیار مهم است ، اسید معده کفتار وآنزیم هایی که در روده این جانور ترشح می شود آنقدر قوی است که نه تنها هر نوع ماده غذایی را به خوبی هضم می کند بلکه همه میکروب های موجود در آنها را می کشند مدفوع کفتار ، که به طبیعت بر می گردد سالم وبدون باکتری است .یکی از بارزترین ویژگی های کفتارها ، داشتن آرواره های بسیار قوی است که به آنها قدرت خرد کردن استخوان ها وتغذیه از مغز استخوان را داده است .دندان های قوی واختصاصی کفتارها نیز در خرد کردن استخوان ها نقش مهمی دارند .دندان های نیش کفتارها قوی ، خمیده ومخروطی شکل است وبلندی آنها به یک سانتی متر می رسد .دندان های بیش آسیا نیز بسیار بزرگ وقوی هستند .کفتارها حفره بینی بزرگی دارند ودر نتیجه حس بویایی آنها قوی است کفتارها قادر به هضم موی شکار خود نیستند بنابراین به صورت یک توده از دهانشان خارج می کنند به این توده مو ، پَلِت می گویند کفتارها اغلب در شب فعالند وپس از غروب آفتاب تا اوایل صبح فعالبت می کنند وبدنبال غذا مسافت زیادی را طی می نمایند .آنها در لانه شان علاوه بر استخوان وجمجمه شکار ، لنگه کفش ، لوله بخاری ، موکت .ولباس پشمی نیز نگهداری می کنند درباره نقش کفتار در طبیعت باید گفت که آنها با تغذیه لاشه حیوانات در تمیز نگه داشتن طبیعت وجلوگیری از انتشار انواع بیماری ها وآلودگی ها نقش مهمی دارند .

کاری از :پوران حاجتی