سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | چهارشنبه، ۲۵ فروردین ۱۴۰۰

کسی که کمردرد دارد و گاهی آنقدر شدید می شود که مجبور می شود نمازش را نشسته بخواند اگر نمازش را آخر وقت بخواند ممکن است بتواند ایستاده بخواند حکمش چیست؟ - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

کسی که کمردرد دارد و گاهی آنقدر شدید می شود که مجبور می شود نمازش را نشسته بخواند اگر نمازش را آخر وقت بخواند ممکن است بتواند ایستاده بخواند حکمش چیست؟

Loading the player...

کسی که کمر درد دارد و گاهی آنقدر شدید می شود که مجبور می شود نمازش را نشسته بخواند اگر نمازش را آخر وقت بخواند ممکن است بتواند ایستاده بخواند حکمش چیست؟
حضرت آیت الله خامنه ای می فرماید:
اگر ممکن است تا آخر وقت بتواند ایستاده بخواند بنا بر احتیاط باید تا آخر وقت صبر کند.

نوع: تولید ویژه نمایشی

موضوع : احکام و نماز


عوامل برنامه :

تهیه کننده :  فرزاد کواکب

تولید ویژه: معصومه مفیدی