سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | یک‌شنبه، ۲۳ خرداد ۱۴۰۰

کرم ابریشم - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

کرم ابریشم

Loading the player...

اصل ومنشأ کرم ابریشم کشور چین است .پیش از آنکه کرم به پروانه تبدیل شود ، چندین بار تغییر شکل می دهد .پس از باروری، پروانه ماده ، در حدود 500تا 600تخم می گذارد که آنها را در یک مکان خشک وهواگیر ،تابهار یعنی زمان چیدن برگ های توت،آنها را در جعبه های تفریق قرار می دهند واز یکدیگر جدا می کنند .وقتی کرمها از پوست تخم بیرون آمدند ، به مدت 33تا 36 روز به جویدن برگ های توت می پردازند ومبدل به کرمهای بزرگتری می شوند ، در واقع ، در این مدت چهار بار تغییر شکل می دهند :

1تخم:در آغازشبیه دانه های ریزی هستند که به آنها « تخم » می گویند .

2کرم :کرمها صورت تحول یافته ی تخم هستند

3عروسک :کرمها رفته رفته بزرگ شده وبه صورت حشره کوچکی ظاهر می شوند که به آنها «عروسک » می گویند .

4پروانه : آخرین شکل کرم ابریشم «پروانه »نامیده می شود

کرم ها ، دویا سه روز که از تفریق آنها گذشت ، از تخم بیرون می آیند .بعضی از کرمها روز چهارم ظاهر می شوند ،ولی کرمهایی را که روز پنجم از تخم خارج می شوند ، باید دور ریخت ، زیرا ابریشم مرغوب تولید نخواهند کرد .تغذیه کرم ها بر حسب زمان ظهورشان صورت می گیرد (مثلاً در مرحله دوم باید به آنها سه بار در روز یعنی در ساعات 7،12 و19 غذا داد )بنابراین باید مواظب روز تولد آنها بودودقیقاً تاریخ ظهورشان را به خاطر سپرد ونیز آنها را برحسب قفسه هایی که در آن جا دارند در درون تلمبار طبقه بندی وشماره گذاری کرد .کرمها در عرض 33الی 36 روز بزرگ میشوند .کرم هایی که پاهای سفید دارند پیله ی سفید و کرمهای پا زرد ، پیله زرد می دهند .سر کرم ابریشم پوست ضخیمی دارد ودهانش گاز انبری است وبه ساقه می چسبد ودر پیله خود فرو می رود .هرچه بزرگتر می وشد مایع بیشتری برای تهیه ابریشم از خود بیرون می دهند مایع در مجاورت هوا خشک وجامد شده وبه ابریشم مبدل می گردد به این ترتیب کرم ابریشم در 3000متر ابریشم پیچیده می شود وپیله را تشکیل می دهد .

نوع: توليد ويژه صوتی

موضوع : اطلاعات عمومی

کاری از :پوران حاجتی