رونق تولید ملی | دوشنبه، ۲۲ مهر ۱۳۹۸

کرم ابریشم و پروانه زیبا - show-content

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کرم ابریشم و پروانه زیبا


اسم این گل زیبا که دارد پرواز می کند چیست؟!

ولی این که گل نیست!

یک پروانه ی رنگارنگ است.

چند ماه قبل این پروانه ی قشنگ یک کرم کوچولوی پر مو بود اما حالا این قدر قشنگ شده.

کرم های ابریشم با شروع فصل سرما دور خودشان پیله درست می کنند و وقتی هوا گرم می شود و بهار می رسد، آهسته از پیله بیرون می آیند اما دیگر یک کرم کوچولو نیستند. آن ها تبدیل به پروانه هایی قشنگ می شوند و روی گل ها می نشینند و شهد آن ها را می خورند.

اسم نوزاد پروانه کرم ابریشم است و غذای اصلی اش برگ درخت توت است.

کرم های ابریشم بعد از درست کردن پیله تبدیل به پروانه می شوند.

تا به حال به شکار پروانه رفته اید.

گرفتن پروانه ها کار خیلی سختی است.

باید آهسته به گلی که پروانه رویش نشسته نزدیک شوید. اگر بالاخره توانستید یک پروانه شکار کنید، بال های زیبای آن را تماشا کنید و بعد آزادش کنید چون پروانه ها باید آزاد باشند.

منبع:قصه های شب