جهش تولید | چهارشنبه، ۵ آذر ۱۳۹۹

کاهش مصرف برق در گیلان - نمایش محتوای خبر

 

 

کاهش مصرف برق در گیلان

شناسه : 63279379

مدیر عامل شرکت توزیع برق استان از کاهش یک و هشت دهم درصدی مصرف برق در گیلان خبر داد.

آقای طالبی گفت : دریکماه گذشته گیلانیها سعی کردند برای فرار از هزینه های برق ، تو برق مصرفی شان صرفه جویی کنند که این تصمیم آنها منجر به این شد که در مقایسه با مدت مشابه پارسال یک و هشت دهم درصد کمتر برق مصرف کنند.
مقدار مصرف روزانه ي برق مشترکان گیلانی از 25 تیر تا 21 مرداد هزار و صد و هفتاد و هشت مگاوات بوده که در روز 22 مگاوات کمتر از مدت مشابه پارسال است.
به گفته ی مدیر عامل شرکت توزیع برق گیلان از یک میلیون و صد هزار مشترک برق در استان حدود نهصد هزار مشترک خانگی هستند که 50 درصد برق استان را مصرف می کنند.
در چهارنیروگاه گیلان روزانه 1850 مگاوات برق تولید می شود که بطور میانگین روزانه هزار مگاوات آن در استان مصرف و بقیه به شبکه سراسری برق کشور فرستاده می شود.