کاشت قارچ روش جعبه ای

در این روش ابتدا جعبه های کشت که اکثراً چوبی هستند را پر از کمپوست نموده وبعداز مایه زنی در داخل سالن پرورش به طور مرتب روی همدیگر چیدمان می کنند بعد از چند روز که ریسه های قارچ سطح کمپوست را پوشاند اقدام به خاک دهی روی کمپوست کرده وقارچ مراحل رشد خود را طی می کنند فرقی که این روش با روش قفسه ای دارند در این است که دراین روش جعبه ها را می توان در هر زمانی به هر مکانی انتقال داد ولی در روش قفسه ای چون قفسه ها ثابت هستند نمی توان این کار ار انجام داد اندازه جعبه ها نباید خیلی بزرگ باشد ابعاد 15 ،50،100سانتی متر مطلوب به نظر می رسد ومیزان کمپوست لازم حدود 35 کیلوگرم است این روش برخلاف روش قبلی متحرکم بوده به این معنی که در آن تعدادی جعبه با اندازه استاندار 15×100×50 سانتی متر به صورت شطرنجی طوری روی هم قرار می گیرند که فاصله جعبه بالایی از پایین 35 الی 40سانتی متر باشد .با این روش ، روند تولید قارچ را می توان مکانیز نمود به این نحو که پاستوریزاسیون ، پُرکردن جعبه ها ، اسپان زنی ، خاکپوشی تا برداشت در کمترین زمان ممکن ، با حداقل دخالت انسان وبا بهترین کیفیت صورت می گیرد .
از دیگر تفاوت های موجود بین دو روش قفسه وجعبه این ، نوع پاستوریزاسیون آنها است .به این ترتیب که در روش قسه غالباً تمام مراحل کشت از پُر نمودن بسترها با کمپوست خام تا برداشت در یک اطاق (اتاق کشت ) به صورت یک مرحله ای انجام می شود اما در روش جعبه ای ، جعبه ها نخست در یک اتاق جداگانه یا تونل پاستوریزه  کاملاً پاستوریزه شده سپس به اتاق کشت منتقل می شود وانجام اسپان زنی ، خاک دهی وبرداشت صورت می گیرد که با این ترتیب می توان در هر سال تا 6چین برداشت کرد .مهمترین عاملی که باید مد نظر پرورش دهنده خانگی قرار گیرد ، قابلیت حمل ونقل جعبه هاست به طوری که وزن پر هر جعبه نباید از 40کیلوگرم تجاور نماید تا حمل ونقل آن آسان شود .همچنین با استفاده از این روش ، کنترل موارد بهداشتی ونظافت محیط کشت وخود جعبه ها بهتر صورت گرفته ، به طوری که به علت عدم یک اسکلت ثابت در اطاق رشد به راحتی می توان آن را تمیز وضدعفونی نمود.
گوینده:پوران حاجتی